Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 6 straipsnio, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 1, 2, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 20, 23, 24-1, 25, 27, 29, 30, 31, 32 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 32-1 straipsniu įstatymo Nr. XII-2683 2 straipsnio ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 30 straipsnio pakeitimo įstatymų projektai Nr. XIIIP-387 - XIIIP-389

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2017-03-31

Siūloma papildyti Saugomų teritorijų įstatymo Nr. XII-2683 projekto 2 straipsnį, nurodant, kad kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos (psichinė ir fizinė prievarta, specialiosios priemonės, šaunamasis ginklas) yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme, Policijos įstatyme, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme.

Siekiant suvienodinti ir nustatyti aiškius psichinės ir fizinės prievartos, bei šaunamojo ginklo panaudojimo pagrindus, Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 projekto 30 straipsnyje ir Miškų įstatymo 6 straipsnyje nurodoma, kad valstybiniai saugomų teritorijų ir miškų pareigūnai, atlikdami tarnybines pareigas, turi teisę panaudoti psichinę ir fizinę prievartą bei šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka. Toks reglamentavimas siūlomas atsižvelgiant į tai, kad pakeisto Policijos įstatymo nuostatos yra perkeltos į Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 12, 40, 41, 43 straipsnių, V skyriaus pavadinimo pakeitimo ir 42 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą ir savo apimtimi yra pakankamos valstybinei saugomų teritorijų ir miškų kontrolei užtikrinti.

Projektą parengė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti