Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos Aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas Nr. XIIIP-90 (ES)

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2017-03-31

Projekto tikslas – patikslinti įstatymą pagal gautą Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato paklausimą Nr. 6210/14/ENVI dėl galbūt netinkamai į nacionalinę teisę perkeltų direktyvos nuostatų. Paklausime siūloma nacionaliniuose teisės aktuose direktyvos terminus „aplinkos oras“, „ribinė vertė“ ir „siektina vertė“ apibrėžti taip, kad jie atitiktų vartojamus direktyvoje. Taip pat siūloma įstatymą papildyti priedu, kuriame nurodoma direktyva, kurios nuostatos perkeliamos į šį įstatymą (Direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje).

Projektą parengė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti