Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 6, 38, 58 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-511

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2017-05-02

Pagrindinis Įstatymo projekto tikslas yra nustatyti, kokias proporcijas sudaro biodegalai ir skystieji bioproduktai, pagaminti iš maistui tinkamų žaliavų, ir biodegalai ar degalai, pagaminti iš maistui netinkamų, atliekinių žaliavų, apskaičiuojant 10 procentų atsinaujinančių išteklių energijos dalį transporto sektoriaus galutiniame energijos suvartojime. Įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad:

- didžiausia bendra biodegalų ir skystųjų bioproduktų, pagamintų iš javų ir kitų krakmolingų augalų, cukrų ir aliejinių augalų bei augalų, auginamų žemės ūkio paskirties žemėje kaip pagrindinis pasėlis energijos gamybos tikslais (t.y. maistui tinkamų žaliavų), dalis turi būti ne didesnė kaip 7 procentai transporto sektoriaus galutinio energijos suvartojimo (I kartos biodegalų siektinas rodiklis);

- siektina biodegalų, pagamintų iš žaliavų, ir kitų degalų (maistui netinkamų, atliekinių žaliavų) dalis sudarytų 0,5 procento transporto sektoriaus galutinio energijos suvartojimo (II kartos biodegalų siektinas rodiklis).

Projektą parengė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti