Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo X-1241 9, 13 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-676

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2017-06-05

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo Nr. X-1241 9, 13 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (toliau – Įstatymo projektas) parengtas siekiant įgyvendinti Valstybės kontrolės 2015 m. liepos 15 d. valstybinio audito ataskaitoje „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“ pateiktus pasiūlymus.

Teikiamu Įstatymo projektu siūloma atsisakyti Susisiekimo ministerijai pavestos funkcijos koordinuoti valstybinės reikšmės automobilių kelių želdinių inventorizavimą, apskaitą ir būklės stebėseną ir atsižvelgiant į šį pakeitimą siūloma atsisakyti valstybinės kelių priežiūros įmonių funkcijos veisti naujus želdinius.

Taip pat teikiamu Įstatymo projektu siūloma nurodyti subjektą, kuris atsakingas už viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje augančių želdinių inventorizaciją, apskaitą, tvarkymą ir naujų želdinių šiose zonose veisimą. Be to, siekiant teisinio reguliavimo tikslingumo, siūloma atsisakyti įpareigojimo Aplinkos ministerijai ir Susisiekimo ministerijai nustatyti želdinių apsaugos vykdant valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelio kelių tiesimo ir remonto, geležinkelių įrenginių statybos ir remonto darbus tvarką.

Projektą parengė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti