Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 191, 192 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19(3) straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-667

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2017-06-09

Projekto tikslai:

1) atsižvelgiant į susiklosčiusią Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų ir taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir leidimų galiojimo panaikinimo praktiką ir pastebėtus reglamentavimo trūkumus, papildyti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 ir 192 straipsnius atvejais, kada paraiškos leidimui gauti turi būti nepriimamos, patikslinti leidimų neišdavimo atvejus, patikslinti sąlygas, kada reikia pakeisti leidimą, papildyti nuostatomis, kuriomis vadovaujantis seni, teisės aktų reikalavimų neatitinkantys leidimai turėtų būti pakeičiami naujais;

2) atsižvelgiant į tai, kad 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) 4 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybė joje apibrėžtas tam tikras veiklos rūšis tam tikro pajėgumo organinius tirpiklius naudojančiuose įrenginiuose vykdyti tuos įrenginius tik įregistravus, papildyti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymą šių įrenginių įregistravimą, registracijos duomenų tikslinimą, įrenginių išregistravimą reglamentuojančiomis nuostatomis (193 straipsnis);

3) sudaryti teisinį pagrindą įgyvendinti direktyvą (ES) 2015/2193 dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo (taikant 192 straipsnį);

4) užtikrinti, kad integruotai, per leidimų sistemą būtų vertinama, kaip ūkio subjektų išgaunami gamtos ištekliai gali įtakoti aplinkos taršą.

Projektą parengė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti