Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 37, 109 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 1091 straipsniu įstatymo projektą Nr. XIIIP-1416

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2017-12-29

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 37, 109 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 1091straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1416 ir Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 308, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 3081 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1417 yra parengti siekiant įgyvendinti 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/852 dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 (OL 2017 L 137, p. 1).

Įstatymų projektų tikslas – numatyti atsakomybę juridiniams ir fiziniams asmenims už Reglamente (ES) 2017/852) nustatytų reikalavimų veikloms, susijusioms su gyvsidabriu, gyvsidabrio mišiniais ir junginiais, gyvsidabrio turinčiais gaminiais, pažeidimus. Reglamento (ES) 2017/852 16 straipsnyje įtvirtinta pareiga valstybėms narėms nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, taikomas pažeidus šio reglamento reikalavimus ir kurios būtinos jų įgyvendinimui užtikrinti.

2. Įstatymų projektų iniciatoriai ir rengėjai.

Įstatymų projektus parengė Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamentas.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti