Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1515 ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1516

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-02-23

Svarstomi dviejų įstatymų pakeitimai, susiję su Valstybine aplinkos monitoringo programa. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, valstybinis aplinkos monitoringas vykdomas pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą, kurią tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Valstybinę aplinkos monitoringo programą rengia Aplinkos ministerija kartu su kitomis valstybės institucijomis, vykdančiomis aplinkos monitoringą.

2017 m. baigia galioti Valstybinio aplinkos monitoringo (2011–2017 m.) programa, todėl nuo 2018 m. reikalingas naujas aplinkos monitoringo vykdymo teisinis reglamentavimas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyta 2018 metais optimizuoti strateginio planavimo dokumentų sistemą. Bus mažinamas Vyriausybės tvirtinamų programų skaičius, įgaliojant ministrus tvirtinti atitinkamus veiksmų planus.

Atsižvelgiant į tai, siūloma pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 7 straipsnyje nurodytą dokumentą „Valstybinė aplinkos monitoringo programa“ į dokumentą „Valstybinio aplinkos monitoringo veiksmų planas“ ir nuostatas, numatančias, kad šį planą tvirtintų ne Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o aplinkos ministras, suderinęs su valstybinį aplinkos monitoringą vykdančiomis valstybės institucijomis. Kartu siūloma pakeisti ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 27 straipsnį, kuriame yra įtvirtintas terminas „Valstybinė aplinkos monitoringo programa“.

Projektą parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-02-12 16:02
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti