Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo Nr. VIII-512 4, 5, 6 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1818

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-04-06

Teikiamo Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai susiję su Valstybine aplinkos monitoringo programa. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, valstybinis aplinkos monitoringas vykdomas pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą, kurią tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Valstybinę aplinkos monitoringo programą rengia Aplinkos ministerija kartu su kitomis valstybės institucijomis, vykdančiomis aplinkos monitoringą. Siekiant nustatyti tinkamesnį ir lankstesnį valstybinio aplinkos monitoringo organizavimo ir vykdymo reguliavimą, parengtas Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017-12-13 nutarimu Nr. 1035 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ pritarė Monitoringo įstatymo projektui. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos Seimui svarstymui pateiktas Monitoringo įstatymo projektas, kuriame numatyta Valstybinę aplinkos monitoringo programą pakeisti į Valstybinio aplinkos monitoringo veiksmų planą ir nustatyti, kad šį planą tvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministras, suderinęs su valstybinį aplinkos monitoringą vykdančiomis valstybės institucijomis, o ne Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Projektą parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-04-04 15:56
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti