Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 9, 13 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1635 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1674

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-05-06

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 9, 13 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto tikslas ir uždaviniai – Taikant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą (toliau – STĮ) paaiškėjo tam tikri šio įstatymo nuostatų įgyvendinimo sunkumai: įstatyme šiuo metu yra teisinis neapibrėžtumas, kokie reikalavimai kuriame dokumente (saugomos teritorijos nuostatuose ar tvarkymo plane) detalizuojami įgyvendinant STĮ. Be to, įstatymas nepakankamai aiškiai apibrėžia galimybes statyti nesudėtingus statinius, kurie reikalingi vystant mėsinę galvijininkystę, kuri padeda tvarkyti saugomų teritorijų kraštovaizdį ir saugoti biologinę įvairovę. Dėl šios priežasties mėsinės galvijininkystės ūkiai negali plėsti veiklos valstybiniuose parkuose ir draustiniuose, dėl to yra sunku užtikrinti gerą saugomų teritorijų būklę.

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 9, 13, 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (toliau – Įstatymo projektas) tikslas – tobulinti veiklos saugomose teritorijose reglamentavimą, konkrečiai apibrėžiant, kurie iš ūkinės veiklos reikalavimų nustatomi ar detalizuojami kokiuose STĮ įgyvendinančiuose dokumentuose, suteikiant įgyvendinimo procesui aiškumo, spartos, be to sudaryti teisines sąlygas vystyti saugomų teritorijų būklę palankiai veikiančią mėsinę galvijininkystę.

Projektą parengė Lietuvos Respublikos Seimo nariai: Kęstutis Mažeika, Antanas Baura, Andriejus Stančikas.

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto tikslas ir uždaviniai – Saugomų teritorijų įstatymo 2 straipsnio 52 dalyje nurodoma, kad buvusi sodyba tai vieta, kurioje faktiškai buvo teisėtai pastatytas gyvenamosios paskirties pastatas, tačiau jis neišliko. Jo buvimo faktas nustatomas pagal valstybės archyvuose saugomus kartografinius dokumentus arba nesant išlikusių dokumentų, juridinis faktas - teismo keliu. Teisės aktuose nurodomi trys savarankiški būdai, kaip yra patvirtinamas buvusios sodybos faktas, suteikiantis teisę statyti saugomose teritorijose: 1) statinių ir (ar) sodų fizinių liekanų buvimas; 2) tos teritorijos planai, žemėlapiai ir panašūs dokumentai, kuriuose pažymėta buvusi sodyba. Sodybos buvimo faktas, kaip suteikiantis galimybę vykdyti statybas draustinio teritorijoje, gali būti patvirtintas vienu iš nurodytų trijų būdų.

Sodybos buvimo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas teismo sprendimu, kai nėra išlikę nei archyvinių, nei grafinių sodybos buvimo dokumentų pagal Civilinio proceso kodekso 445 straipsnį galimas tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Vadovaujantis šia ir kitomis CPK XXVI skyriaus, reglamentuojančio juridinio fakto nustatymą, nuostatomis, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridinis; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali gauti kitokia, t. y. ne teismo, tvarka dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Teismui, priimant sprendimą dėl buvusios sodybos fakto ir vietos nustatymo ne visada pakanka turimos informacijos ar fizinių asmenų liudijimo. Todėl šiame procese turėtų dalyvauti iš ekspertų sudaryta komisija, kurios veikla būtų reglamentuota teisės aktais.

Projektą parengė Lietuvos Respublikos Seimo nariai: Kęstutis Bacvinka, Kęstutis Mažeika.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-04-23 13:55
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti