Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 3, 12, 15, 16, 20, 25 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 161 straipsniu Nr. XIIIP-502(2)

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-05-16

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 3, 12, 15, 16, 20, 25 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 161 straipsniu įstatymo projektu (toliau – Projektas) siekiama tobulinti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių pareigūnų teisių ir pareigų teisinį reguliavimą: patikslinti patikrinimo procedūras, užtikrinti galimybę pareigūnams paimti patikrinimui atlikti reikalingus dokumentus ir daiktus, patikrinimo metu daryti vaizdo ir garso įrašą, suteikti teisę tikrinti medžiotojų, dalyvaujančių medžioklėje, blaivumą, patikslinti pretenzijos ir ieškinio dėl padarytos aplinkai žalos atlyginimo pateikimo tvarką, patikslinti pagal galiojantį Darbo kodeksą kompensacijos dydį už laiką, kada pareigūnas yra pasirengęs priimti pranešimus ir pradėti vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ne darbo metu (t. y. pasyvusis budėjimas namie).

Projektu siekiama į nacionalinę teisę tinkamai perkelti 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) 8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos nuostatą „jei leidimo sąlygų pažeidimas kelia tiesioginį pavojų žmonių sveikatai arba tiesioginį reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, kol reikalavimų vėl nepradėta laikytis, kaip numatyta pirmos pastraipos b ir c punktuose, įrenginio, sustabdomas kurą deginančio įrenginio, atliekų deginimo įrenginio arba bendro atliekų deginimo įrenginio arba atitinkamos jų dalies eksploatavimas“.

Projektą parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-04-27 16:26
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti