Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projektą Nr.XIIIP-1787 ES Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1788 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1789 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 234 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1790 Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 4 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1791

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-07-01

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projektas parengtas, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinę priemonę Nr. 278 „Sukurti efektyvesnę žemės gelmių išteklių valdymo sistemą, pagrįstą racionaliu žemės gelmių išteklių naudojimu (numatyti, kad leidimai naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes išduodami konkurso būdu, nustatyti aiškesnes leidimų tirti ir naudoti išdavimo ir panaikinimo procedūras, patikslinti institucijų, formuojančių ir įgyvendinančių žemės gelmių apsaugos ir išteklių naudojimo srities valstybės politiką, funkcijas ir jų vykdymo kontrolę)“.

Lietuvos Respublikos Žemės gelmių įstatymas įsigaliojo 1995 m., nauja redakcija dėstytas 2001 m., nuo to laiko keisti atskiri straipsniai. Šiuo metu galiojantis reglamentavimas, įvykus esminiams teisinės sistemos, ekonomikos pokyčiams yra nepakankamas. Yra nesuderintų nuostatų su Paslaugų įstatymu, ypač dėl leidimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir leidimų galiojimo panaikinimo.

Įstatymo projektu siekiama nustatyti aiškų ir atitinkantį Paslaugų įstatyme įtvirtintus principus, ypatingą dėmesį skiriant leidimų tirti žemės gelmes ir leidimų naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir leidimų galiojimo panaikinimo reglamentavimui. Taip pat siekiama užtikrinti efektyvų ir skaidrų teisės naudotis žemės gelmių ištekliais, kurie išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei, suteikimą ir įtvirtinti konkurencingas sąlygas žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimo sektoriuje, įstatymu įtvirtinti institucijų funkcijas.

Taip pat įstatymo projektu perkeliamos 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/30/ES dėl naftos ir dujų operacijų jūroje saugos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/35/EB ir 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo su paskutiniais pakeitimais.

Projektą parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-05-30 18:32
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti