Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1772

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-08-01

Pagrindinis projekto tikslas – didinti šilumos energijos vartojimo efektyvumą daugiabučiuose pastatuose, kuriuose artimiausiu metu renovacijos atlikti nenumatoma. Šia parama siekiama sudaryti galimybę atskirai finansuoti tik šilumos punktų modernizavimą, kadangi tokios energijos efektyvumo priemonės nauda yra ženkli. Uždavinys – tiksliau reglamentuoti valstybės paramos teikimo sąlygas ir būdus, sudaryti sąlygas pritraukti privatų kapitalą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) gyvenamuosiuose pastatuose atskirai vykdomiems projektams finansuoti, kuriais siekiama energijos vartojimo efektyvumo.

Atsižvelgiant į šilumos punktams modernizuoti reikalingas investicijas, tikėtinas naudas, ilgą atsipirkimo laikotarpį bei nepakankamą valstybės paramą šiai priemonei, šiuo metu vangiai pritraukiamos privačios lėšos investuojant į šią energijos efektyvumo priemonę, o šilumos punktų atnaujinimo tempai yra stipriai sulėtėję. Todėl tikimasi, jog priėmus teikiamą įstatymo projektą bus užtikrintas Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos tęstinumas, laukiama nauda yra atnaujinti visi iki šiol nemodernizuoti šilumos punktai, tokiu būdu 15 % padidintas energijos vartojimo efektyvumas gyvenamuosiuose pastatuose. Atitinkamai bus pagerintos gyventojų sąlygos, tokiuose gyvenamuosiuose pastatuose šiluma vartotojams bus paskirstoma tolygiai, sumažintas šilumos energijos suvartojimas ir jai tenkančios gyventojų išlaidos, sumažintas šilumos punktų jautrumas gedimams, sumažinti technologiniai šilumos nuostoliai vamzdynuose, padidintas energijos tiekimo saugumas.

Projektą parengė ir teikia Seimo nariai Virgilijus Poderys ir Virginija Vingrienė.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-06-05 10:46
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti