Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2074

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-06-04

Projekto tikslas ir uždaviniai – galiojanti Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (toliau – Miškų įstatymas) 11 straipsnio 2 dalies 4 punkto redakcija sudaro galimybes miško žemę paversti kitomis naudmenomis ypač vertinguose ekologiniu, ekonominiu ir socialiniu požiūriu miškuose (t. y. esančiuose vieno kilometro atstumu nuo Baltijos jūros ir Kuršių marių, II grupės rekreaciniuose miškuose ir III grupės vandens telkinių apsaugos zonų, laukų apsauginiuose ir valstybinių parkų apsaugos zonų miškuose), neatsižvelgiant į bendrojo plano arba saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Toks teisinis reguliavimas neužtikrina tinkamos pačių vertingiausių miškų apsaugos ir neatitinka viešojo intereso.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos prašymu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba) atliko Miškų įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 4 punkto antikorupcinį vertinimą ir nustatė, kad esamas teisinis reglamentavimas neužtikrina skaidraus miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis proceso ir tinkamos įstatymu saugomų vertybių apsaugos. Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje taip pat nurodyta, kad Miškų įstatyme numatytas leidimas nesilaikyti bendrųjų planų ar saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo sprendinių gali lemti kitų asmenų ar jų grupių teisėtų interesų pažeidimus. Be to, atkreiptas dėmesys į tai, kad Miškų įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 4 punktas galimai prieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatoms, nes sudaro galimybes neatsižvelgti ne tik į savivaldybių ar jų dalių bendruosius planus, bet ir į kitus aukštesnės galios (valstybės teritorijos ir valstybės teritorijos dalių) bendruosius planus.

Atsižvelgiant į šiuos galiojančio Miškų įstatymo 11 straipsnio trūkumus, parengtas Įstatymo projektas, kurio tikslas – užtikrinti, kad miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis procesas pačiuose vertingiausiuose miškuose vyktų vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais. Tokiu būdu bus užtikrintas miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis proceso skaidrumas ir viešumas, o sudarius galimybes procese dalyvauti visiems suinteresuotiems asmenims bus užtikrinta valstybės, visuomenės ir miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis inicijuojančių asmenų teisėtų interesų pusiausvyra.

Siekiant įgyvendinti šį tikslą, siūloma Miškų įstatyme numatyti, kad miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis miškuose, esančiuose vieno kilometro atstumu nuo Baltijos jūros ir Kuršių marių, II grupės rekreaciniuose miškuose ir III grupės vandens telkinių apsaugos zonų, laukų apsauginiuose ir valstybinių parkų apsaugos zonų miškuose, galimas tik tuomet, kai atitinkamų objektų statyba ar atitinkamų teritorijų formavimas yra numatytas bendruosiuose planuose ar valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentuose arba šių saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose.

Projektą parengė Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Mažeika.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-06-06 12:21
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti