Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2288

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-09-01

Projekto tikslas ir uždaviniai – Įstatymo projektas parengtas siekiant išvengti miškų ūkio paskirties žemės koncentracijos, krypstančios intensyvaus miškininkavimo tikslais ir sumažinti neigiamą pramoninio miško kirtimo įtaką aplinkosauginiams, kraštovaizdžio, rekreaciniams, bioįvairovės aspektams. Užtikrinant sklandžius pagrindinių Miškų politikos krypčių įgyvendinimo tikslus, įvertinant tai, kad miškas yra vienas pagrindinių Lietuvos gamtos turtų, tarnaujantis valstybės ir piliečių gerovei, saugantis kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę, būtina užtikrinti, kad jis turi būti tvarkomas pagal nenutrūkstamo ir daugiatikslio naudojimo principus, ekonominės naudos siekį, siejant jį su aplinkosauginių ir socialinių aspektų įgyvendinimu. Juo labiau, kad Konstitucijos 54 straipsnio nuostatos, įpareigoja valstybę rūpintis natūralios gamtos objektų apsauga, prižiūrėti, kad gamtos ištekliai būtų naudojami saikingai ir atkuriami bei gausinami, užtikrinta aplinkos, augalijos ir gyvūnijos įvairovės, kraštovaizdžio, gamtinių, kultūrinių vertybių apsauga ir jų harmoninga sąveika. Tuo tikslu būtina riboti privačios nuosavybės teise disponuojamų miškų plotus.

Projektą parengė Lietuvos Respublikos Seimo nariai Kęstutis Mažeika, Virginija Vingrienė,

Kęstutis Bacvinka, Viktoras Rinkevičius, Audrys Šimas, Petras Nevulis, Valius Ąžuolas, Dainius Gaižauskas.

.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-06-30 15:26
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti