Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos Vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo projekto projektą Nr. XIIIP-2383

Projekto tikslas – tobulinti vandens ir vandens telkinių naudojimo ir apsaugos teisinį reglamentavimą, siekiant užtikrinti gerą paviršinių ir požeminių vandens telkinių būklę ir ją išsaugoti, užtikrinti darnų vandens telkinių ir (ar) jų vandens naudojimą.

Įstatymo projekto uždaviniais siekiama nustatyti paviršinių vandens telkinių tvarkymo, dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir naudojimo, upių ir ežerų reguliavimo, važiavimo transporto priemonėmis paviršinių vandens telkinių ledu ir dugnu reikalavimus, vandens telkinių ir (ar) jų vandens naudojimo leidimų kriterijus, vandens išgavimo ir nuotekų išleidimo apskaitos ir duomenų teikimo reikalavimus, tobulinti teisinį reglamentavimą nuosavybės teisės į paviršinius vandens telkinius ir vandens telkinių ir (ar) jų vandens naudojimo valdymo srityse. Projektu taip pat siekiama, atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo teismo 2015 m. liepos 1 d. sprendimą byloje Nr. C 461/13 dėl Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo, užtikrinti, kad leidimai vandens telkinių ir (ar) jų vandens naudojimui nebūtų išduodami, jei toks naudojimas trukdo pasiekti vandensaugos tikslus ar blogina vandens telkinių būklę.

Projektu taip pat siūloma pakeisti galiojančio Vandens įstatymo 4 straipsnį ir nustatyti, kad visi ežerai, upės ir jose įrengti tvenkiniai, taip pat rekreacijai svarbūs bei saugomose teritorijose valstybinėje žemėje esantys dirbtiniai vandens telkiniai priskiriami valstybinės reikšmės vidaus vandenims, išskyrus paviršinius vandens telkinius, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra įgyti privačion nuosavybėn iki 2019 m. lapkričio 1 d. Šis terminas susietas su Projekte numatyta Projekto įsigaliojimo data. Siūloma nustatyti, kad parduodant privačius paviršinius vandens telkinius, pirmumą juos pirkti turi valstybė. Kaina, kurią valstybė gali mokėti už perkamus privačius paviršinius vandens telkinius, negali viršyti šių telkinių vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos atliekant vertinimą masiniu būdu Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Siūloma atsisakyti nuostatų, reglamentuojančių valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių sąrašo sudarymą.

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-09-28

Projektą parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-09-13 14:58
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti