Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr. XIIIP-2370 Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymo Nr. IX-884 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-2371

Teikiamais įstatymo projektais siekiama įgyvendinti šiuos tikslus:

- išbraukti iš galiojančio Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – AIEĮ) Nacionalinę atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programą (toliau – NAEIP programa);

- optimizuoti energetikos sektoriaus politikos formavimo strateginių dokumentų nuostatas;

- išbraukti iš AIEĮ nuostatas, kurios pagal Konstitucinio Teismo suformuotą doktriną riboja Vyriausybės ir Seimo įgaliojimus planuoti ir tvirtinti atitinkamų metų valstybės biudžetą;

- skatinti dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, vartojimą;

- sukurti dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų sistemą;

- nustatyti reikalavimą, kad biodegalai ir skystieji bioproduktai, įmaišant juos į degalus, pagamintus iš mineralinių degalų, turi atitikti AIEĮ nustatytus tvarumo kriterijus;

- įrodyti, kad tiekiami biodegalai ar skystieji bioproduktai atitinka tvarumo kriterijus, pasinaudojant Europos Komisijos pripažintomis savanoriškomis schemomis;

- aktualizuoti degalų žymėjimo reikalavimus pagal Lietuvos standarto LST EN 16942:2017 nuostatas;

- atsisakyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai priskirtų perteklinių kompetencijų;

- atlikti kitus AIEĮ nuostatų patikslinimus siekiant aiškesnio ir nuoseklesnio teisinio reglamentavimo;

- atsižvelgiant į AIEĮ atitinkamų straipsnių pakeitimus, atlikti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 14 straipsnio pakeitimus.

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-10-15

Projektą parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-09-13 15:03
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti