Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 301 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą XIIIP-2640

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-11-19

Seimo aplinkos apsaugos komitete svarstomas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 301 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas XIIIP-2640 (toliau – Įstatymo projektas).

Įstatymo projektu siekiama nustatyti, kad reikalavimai dėl (nesumokėtos) vietinės rinkliavos priteisimo nagrinėjami ne tik pagal bendras administracinių bylų teisenos taisykles, bet ir supaprastinto proceso tvarka apygardos administraciniam teismui pateikiant prašymą išduoti teismo įsakymą. Įstatymo projektu siūloma tokią galimybę numatyti tais atvejais, kai kreipiamasi dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojo ir atliekų tvarkymą priteisimo į savivaldybės biudžetą.

Tokiu būdu būtų sudarytos prielaidos veiksmingai ir greitai išieškoti į savivaldybių biudžetus mokėtinas vietines rinkliavas, būtinas savivaldybių teritorijose veikiančioms komunalinių atliekų tvarkymo sistemoms išlaikyti. Be to, būtų užtikrintas greitesnis bylų nagrinėjimas, būtų taupomi teismų žmogiškieji bei finansiniai ištekliai, sudaromos prielaidos sutrumpinti kitų administracinių bylų nagrinėjimo terminus.

Įstatymo projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 II dalies II skyriaus papildymo penktuoju skirsniu įstatymo projektą (XIIIP-2639, toliau – ABTĮ papildymo projektas), kuriuo siūloma įtvirtinti teismo įsakymo institutą ir jo taikymą reglamentuojančias proceso taisykles, kuomet sudaromos procesinės prielaidos reikalavimus dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą administraciniuose teismuose nagrinėti supaprastinto proceso tvarka. Kadangi ABTĮ papildymo įstatymo projektu numatoma galimybė į administracinį teismą kreiptis su pareiškimu išduoti teismo įsakymą tik jei specialiame įstatyme yra numatyta tokia galimybė, todėl papildomas būtent Atliekų tvarkymo įstatymas, nes, kiek tai susiję su aptariamos vietinės rinkliavos reglamentavimu, Atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnio nuostatos laikytinos specialiomis atitinkamų Rinkliavų įstatymo nuostatų atžvilgiu.

Įstatymo projekto parengimą inicijavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Stasys Šedbaras.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-11-15 13:36
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti