Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo Nr. IX-1016 4, 7 ir 8 miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2180

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-12-20

Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo (toliau – Pajūrio juostos įstatymas) 5 straipsnyje yra reglamentuojama, jog žemės tvarkymą pajūrio juostoje nustato šis Įstatymas, Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas, Pajūrio regioninio parko tvarkymo planas irPajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo planas, kuriuose numatyti savivaldybei būtiniausių naujų pastatų statyba. Tačiau pats Pajūrio juostos įstatymas neturi tiesiogiai veikiančios teisinės nuostatos, kuri suteiktų teisę savivaldybėms pajūrio juostoje statyti naujus statinius ar pastatus. Todėl dėl aukščiau nurodyto Pajūrio juostos įstatymo 5 straipsnio teisinių nuostatų trūkumo yra tikslinga numatyti tiesioginį teisės normos veikimą, jį įtvirtinant įstatymiškai.

Pajūrio juostos įstatymo projektu yra siekiama, kad nauji pastatai, kurie yra būtini ir reikalingi savivaldybėms spręsti socialinio būsto problemas, viešajam interesui, visuomeniniams ir sveikatingumo poreikiams tenkinti, bei rekreacinei plėtrai (Jūros terapijos centras, Kuršių buities realijų po atviru dangumi statyba, teniso kortai, stadionas ir kt.) būtų statomi remiantis įstatymu. Šio įstatymo projekte nurodyta statinių sąvoka savo reikšme neapima naujų gyvenamųjų būstų, pramogų centrų, laisvalaikio objektų ir k.t. statinių.

Pajūrio juostos įstatymo tobulinimo poreikis sietinas ir su Europos sąjungos struktūriniais fondais. Kadangi nėra numatytos galimybės statyti naujus pastatus ar statinius, jau dabar jaučiamos neigiamos pasekmės: sustabdytas lėšų, gaunamų iš Europos sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimas, neapibrėžtos galimybės stabdo ir kitas investicijas, darbo vietų kūrimą ir gyventojų užimtumą.

Teisinės reglamentacijos tobulinimo poreikis sietinas ir su Pajūrio juostos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kuris apriboja Klaipėdos valstybinio jūrų uosto poreikius, nes įstatyme yra pateiktas baigtinis vandens ūkio ar uosto reikmėms reikalingų statinių sąrašas – užtvankos, krantinės, molai, pralaidos, pylimai, bangolaužiai, bunos. Kadangi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos bendrasis planas dar nėra parengtas, yra galimybė pakeisti kai kuriuos Pajūrio juostos įstatymo straipsnius.

Įstatymo projekto tikslas – suderinti Pajūrio juostos įstatymo nuostatas su galiojančiais Pajūrio juostos įstatymo 5 straipsnyje nurodytais teritorijų planavimo dokumentais ir sudaryti teisinį pagrindą VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto poreikiams.

Projektą parengė Lietuvos Respublikos Seimo narys Simonas Gentvilas.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-11-15 13:44
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti