Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 201, 21, 42 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 631 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr. XIIIP-2653 ir Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16, 22, 67, 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 211 straipsniu įstatymo projektą Nr. XIIIP-2654

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-11-30

Įstatymų projektai parengti, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos įsipareigojimus atsinaujinančių energijos išteklių ir klimato kaitos srityse ir 2018 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Seime patvirtintoje Lietuvos Respublikos nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytas kryptis bei Europos Komisijos komunikato „2014–2020 m. valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairės nuostatas.

Įstatymų projektų tikslas yra paskatinti atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – AEI) naudojančių elektrinių plėtrą siekiant:

- iki 2025 m. elektros energijos iš AEI gamybos kiekį padidinti ne mažiau kaip iki 5 TWh;

- padidinti vietinius elektros energijos gamybos pajėgumus;

- sudaryti sąlygas plėtoti AEI elektros energijos pajėgumus remiant ekonomiškai efektyviausias technologijas;

- palaipsniui integruoti AEI naudojančius elektros energijos gamintojus į rinką;

- užtikrinti mažiausią finansinę naštą elektros energijos vartotojams;

- nediskriminuoti importuojamos elektros energijos gamintojų ir sudaryti sąlygas kitoms valstybėms narėms pasinaudoti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projekte įtvirtintu paramos mechanizmu;

- nutraukti pagal dabartinę paramos schemą pradėtą, tačiau nebaigtą skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną (toliau – aukcionas) ir minėtame aukcione dalyvavusiems asmenims sudaryti sąlygas dalyvauti naujai organizuojamuose aukcionuose;

- užtikrinti, kad veiklą baigusios elektrinės bus demontuotos;

- užtikrinti, kad elektros energija nebūtų gaminama neigiamomis kainomis.

Projektą parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-11-15 14:05
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti