Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

APLINKOS APSAUGOS KOMITETO DARBŲ PLANAS SEIMO I (RUDENS) SESIJAI

Eil. Nr. Projekto Nr. Teisės akto projekto pavadinimas Teikia Svarstymo mėnuo
1. XIIIP-53 Seimo I (rudens) sesijos darbų programa Seimo Pirmininkas lapkritis
2. XIIP-4720 Įstatymo „Dėl Konvencijos dėl Europos miškų instituto ratifikavimo“ projektas Prezidentas lapkritis
3. XIIP-4677 Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo Nr. IX-533 2, 4 5, 8, 11, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė gruodis
4. XIIP-4678 Želdynų įstatymo Nr. X-1241 9, 10 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė gruodis
5. XIIP-4804 ES Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė gruodis
6. XIIP-4805 ES Aplinkos apsaugos įstatymo
Nr. I-2223 1, 6, 7, 8 ir 15 straipsnių pakeitimo, 16, 17 ir 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo priedo papildymo įstatymo projektas
Vyriausybė gruodis
PARLAMENTINĖ KONTROLĖ
1. Dėl Kauno RATC komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo įmonės veiklos   lapkritis
2. Dėl atliekų deginimo gamyklos Vilniuje, adresu Jočionių g. 13, veiklos   gruodis
3. Dėl Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 2, 6, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo neveikimo, reguliuojant Sodų bendrijose esančių kelių priežiūrą.   gruodis
4. Dėl planuojamų krematoriumų pastatų statybos Vilniuje ir visoje Lietuvoje bei kremavimo veiklos vykdymo.   gruodis
5. Dėl Nacionalinės žemės tarnybos veiklos.   gruodis
6. Dėl savivaldybių infrastruktūros plėtros ir architektūros įstatymų.   gruodis
7. Dėl pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimo ir kitus su pakuočių atliekų tvarkymu susijusius klausimus.   gruodis
8. Valstybinio audito ataskaita „Valstybės investicijų 2015 metais programos valdymas“.   gruodis
9. Valstybinio audito ataskaita „Programinio biudžeto sistema: strateginių veiklos planų sudarymas ir įgyvendinimo stebėsena“.   gruodis

Patvirtinta 2016 m. lapkričio 30 d. Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje (protokolas Nr. 107-P-31(3)).

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                         Kęstutis Mažeika


  Siųsti el. paštuSpausdinti