Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

APLINKOS APSAUGOS KOMITETO DARBŲ PLANAS SEIMO II (PAVASARIO) SESIJAI

Eil. Nr. Projekto Nr. Teisės akto projekto pavadinimas Teikia Svarstymo mėnuo
1. XIIIP-396(2) Seimo II (pavasario) sesijos darbų programa Seimo Pirmininkas kovas
2. XIIP-4804 ES Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymas Vyriausybė kovas-balandis
3. XIIP-4805 ES Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 7, 8 ir 15 straipsnių pakeitimo, 16, 17 ir 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo priedo papildymo įstatymo projektas Vyriausybė kovas-balandis
4. XIIIP-387 Miškų įstatymo Nr. I-671 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė balandis-gegužė
5. XIIIP-388 Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 1, 2, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 20, 23, 241, 25, 27, 29, 30, 31, 32 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32(1) straipsniu įstatymo Nr. XII-2683 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė balandis-gegužė
6. XIIIP-389 Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė balandis-gegužė
7. XIIIP-420 Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė balandis-gegužė
8. XIIIP-421 Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė balandis-gegužė
9. XIIIP-422 Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė balandis-gegužė
10. XIIIP-423 Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė balandis-gegužė
11. XIIIP-424 Priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė balandis-gegužė
12. XIIIP-425 Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė balandis-gegužė
13. XIIIP-426 Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo Nr. VIII-546 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė balandis-gegužė
14. XIIIP-427 Žemės įstatymo Nr. I-446 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė balandis-gegužė
15. XIIIP-428 Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė balandis-gegužė
16. XIIP-4355 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai kovas
17. XIIP-4453 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė kovas
18. XIIIP-382 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 34(23) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai kovas
19. XIIIP-4 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai kovas-birželis
20. nereg. Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 pakeitimo įstatymo projektai Vyriausybė kovas-birželis
21. XIIIP-90 ES Aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymas Vyriausybė kovas
22. XIIIP-278 Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 11 straipsnio pakeitimo įstatymas Seimo nariai balandis
23. XIIP-4606 Architektūros įstatymo projektas Vyriausybė kovas
24. XIIP-4607 Statybos įstatymo Nr. I-1240 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė kovas
25. XIIP-4608 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 25 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė kovas
26. nereg. ES Geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas Vyriausybė kovas-gegužė
27. nereg. ES Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymas Vyriausybė kovas-balandis
28. nereg. ES Fitosanitarijos įstatymo Nr. VIII-1481 3, 4, 6 straipsnių ir trečiojo skirsnio pakeitimo bei 16 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Vyriausybė balandis
29. XIIIP-442 ES Augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 pakeitimo įstatymas Vyriausybė balandis
30. nereg. ES Augalų genetinių išteklių įstatymo Nr. IX-533 pakeitimo įstatymas Vyriausybė birželis
31. nereg. ES Laukinės augalijos įstatymo Nr. VIII-1226 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai Vyriausybė birželis
32. XIIIP-349 Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 8, 13 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Seimo nariai kovas
33. XIIIP-435 Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5, 6, 11, 13, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai kovas
34. XIIIP-436 Aplinkos apsaugos rėmimo progamos įstatymo Nr.VIII-2025 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai kovas
35. XIIIP-275 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 4 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas Seimo nariai kovas-balandis
36. XIIP-3768 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
Nr. XI-1375 39 straipsnio pakeitimo įstatymas
Seimo nariai balandis
37. XIIIP-5 Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo
Nr. VIII-1183 9 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas
Seimo nariai kovas-balandis
38. XIIIP-233 Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo
Nr. I-1163 1 priedo pakeitimo įstatymas
Seimo nariai birželis
39. XIIIP-22 Statybos įstatymo Nr. I-1240 6, 24, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai birželis
40. XIIIP-344 Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai birželis
41. XIIP-3805 Civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84 ir 4.85 straipsnių pakeitimo įstatymas Seimo nariai gegužė
PARLAMENTINĖ KONTROLĖ
1. Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo Komiteto nariai kovas
2. Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programa ir jos įgyvendinimo veiksmų planas Komiteto nariai kovas
3. Dėl Kauno ir Vilniaus MBA veiklos ir komunalinių atliekų tvarkymo problemų (išvažiuojamasis posėdis) Komiteto nariai balandis
4. Dėl termofikacinės jėgainės „Fortum Kalipėda“ veiklos (išvažiuojamasis posėdis) Komiteto nariai balandis-gegužė
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos plano, susijusio su AM kuruojama inžinerine dalimi, pristatymas Komiteto nariai balandis
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos plano, susijusio su AM kuruojama atliekų dalimi, pristatymas Komiteto nariai balandis

Patvirtinta 2017 m. kovo 22 d. Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje (protokolas Nr. 107-P-8).

Komiteto pirmininkas                                                  Kęstutis Mažeika


  Siųsti el. paštuSpausdinti