Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

APLINKOS APSAUGOS KOMITETO DARBŲ PLANAS SEIMO III (RUDENS) SESIJAI

Eil. Nr. Projekto Nr. Teisės akto projekto pavadinimas Teikia Svarstymo mėnuo
1. XIIIP-396(2) Seimo III (rudens) sesijos darbų programa Seimo Pirmininkas rugsėjis
2. XIIIP-22 Statybos įstatymo Nr. I-1240 6, 24, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai rugsėjis
3. XIIIP-275 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 4 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai rugsėjis
4. XIIIP-4, XIIIP-667 ES, XIIIP-970 ES, nereg. ES Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 32 pakeitimo įstatymo projektai ir jų lydimieji teisės aktai Vyriausybė rugsėjis
5. XIIIP-349, XIIIP-435, XIIIP-436, nereg. Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai Seimo nariai spalis
6. XIIIP-436 Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (prie Nr. XIIIP-435) Seimo nariai spalis
7.   Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 pakeitimo įstatymo projektas (prie Nr. XIIIP-435) Seimo nariai spalis
8. XIIIP-499 Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai spalis
9. XIIIP-549 Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai spalis
10. XIIIP-595 Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai spalis
11. XIIIP-278 Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai spalis
12. nereg. Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai Vyriausybė, Seimo nariai spalis-lapkritis
13.   Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai spalis
14. XIIP-3037 (2) Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 6, 27, 30, 37, 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė spalis
15. XIIP-3038 (2) Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė spalis
16. XIIP-3039 (2) Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė spalis
17. XIIP-3040 (2) Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė spalis
18. XIIP-3041 (2) Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 5, 8, 9, 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė spalis
19. XIIP-3042 (2) Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo Nr. IX-565 3, 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė spalis
20. XIIP-3043 (2) Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė spalis
21. XIIP-3045 (2) Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė spalis
22. XIIP-3046 (2) Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė spalis
23. XIIP-3047 (2) Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 12, 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė spalis
24. XIIIP-1022 Anglies dioksido geologinio saugojimo įstatymo Nr. XI-1550 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė spalis
25. XIIIP-1023 Saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projekta Vyriausybė spalis
26.   Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projektai Vyriausybė Seimo nariai spalis-lapkritis
27.   Žemės mokesčio įstatymo Nr. XI-1829 pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai spalis
28.   Statybos įstatymo Nr. I-1240 pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai lapkritis
29.   Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai lapkritis
30. XIIIP-324 Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 1 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 31 straipsniu į Seimo nariai lapkritis
31.   Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai lapkritis
32.   Mėgėjų žvejybos įstatymo Nr. IX-2389 pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai lapkritis
33. XIIIP-985 Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė lapkritis
34. nereg. Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai lapkritis
35. nereg. Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai lapkritis
36. nereg. Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai lapkritis
37. nereg. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 pakeitimo įstatymas Vyriausybė lapkritis
38. nereg. Aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 7 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas Vyriausybė gruodis
39. nereg. ES Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo
Nr. X-764 3, 9, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 32, 33, 34, 35, 37, 38 straipsnių pakeitimo įstatymas
Vyriausybė lapkritis
40. nereg. ES Vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymas Vyriausybė gruodis
41. nereg. Įstatymas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir jo lydimieji teisės aktai Vyriausybė gruodis
42. XIIIP-420, XIIIP-421, XIIIP-422, XIIIP-423, XIIIP-424, XIIIP-425, XIIIP-426, XIIIP-427, XIIIP-428 Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai Vyriausybė lapkritis-gruodis
43. XIIIP-5, nereg. Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymai Seimo nariai lapkritis
44. nereg. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo įstatymas Vyriausybė lapkritis
PARLAMENTINĖ KONTROLĖ
1. Dėl stambiagabaričių atliekų tvarkymo Komiteto nariai rugsėjis
2. Dėl vandens telkinių būklės Komiteto nariai rugsėjis
3. Dėl Kuršių Nerijos tvarkymo plano. Komiteto nariai spalis
4. Dėl gamintojų atsakomybės organizuojant atliekų tvarkymą. Komiteto nariai lapkritis

Patvirtinta 2017 m. rugsėjo 13 d. Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje (protokolas Nr. 107-P-29).

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                      Kęstutis Mažeika

   Naujausi pakeitimai - 2017-09-19 16:23
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti