Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

APLINKOS APSAUGOS KOMITETO DARBŲ PLANAS SEIMO IV (PAVASARIO) SESIJAI

Eil. Nr. Projekto Nr. Teisės akto projekto pavadinimas Teikia Svarstymo mėnuo
1. XIIIP-1758 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ projektas Seimo Pirmininkas kovas
2. XIIIP-435(2) Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai kovas
3. XIIIP-436(2) Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr.VIII-2025 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai kovas
4. XIIIP-278 Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai kovas
5. XIIP-4758 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai kovas
6. XIIIP-985 Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė kovas
7. XIIIP-1286 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 16, 19, 20 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai kovas
8. XIIIP-1416 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 37, 109 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 109(1) straipsniu įstatymo projektas Vyriausybė kovas
9. XIIIP-260 Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 1, 2, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 20, 23, 24(1), 25, 27, 29, 30, 31, 32 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 321( )straipsniu įstatymo Nr. XII-2683 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Seimo nariai balandis
10. XIIIP-1172 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-615 pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai balandis
11. XIIIP-1205 Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 14, 17 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai balandis
12. XIIIP-1324 Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai gegužė
13. XIIIP-1391 Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 2, 6, 7, 11, 20, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo šeštuoju(1) skyriumi įstatymo projektas Vyriausybė balandis
14. XIIIP-1412 Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2 ir 3 straipsnių bei Įstatymo 3 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Seimo nariai gegužė
15. XIIIP-1447 Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 21, 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai balandis
16. XIIIP-1555 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projektas Seimo nariai balandis
17. XIIIP-1556 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio papildymo įstatymo projektas Seimo nariai gegužė
18. XIIIP-1635 Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 9, 13 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai balandis
19. nereg. ES Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 9 ir 10 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projektas ė Vyriausybė balandis
20. nereg. ES Vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė gegužė
21. nereg. ES Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 9, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 32, 33, 34, 35, 37, 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė balandis
22. nerg. ES Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė balandis
23. nereg. Įstatymo dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų projektas ir lydimieji įstatymų projektai Vyriausybė gegužė
24. nereg. Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė birželis
25. nereg. Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIIIP-787 2, 3(2), 4, 30, 32(15), 34(19)1 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė gegužė
26. XIIIP-502(2) (grąžintas Seimo tobulinti) Aplinkos apsaugos valstybės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 3, 12, 15, 16, 20, 25 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 16(1) straipsniu įstatymo projektas Vyriausybė gegužė
27. nereg. ES Jūros aplinkos apsaugos įstatymo Nr. VIII-512 I priedo pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė gegužė
28. XIIIP-1544 Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo Nr. VIII-792 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė kovas
29. XIIIP-1675 Želdynų įstatymo Nr. X-1241 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai gegužė
30. XIIIP-1688 Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai gegužė
31. XIIIP-1698 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 34(22) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai birželis
32. XIIIP-1701 Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai birželis
33. XIIIP-1711 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai birželis

Patvirtinta 2018 m. kovo 14 d. Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje (protokolas 2018-03-14 Nr. 107-P-6).

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                     Kęstutis Mažeika

   Naujausi pakeitimai - 2018-03-15 10:45
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti