Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

APLINKOS APSAUGOS KOMITETO DARBŲ PLANAS SEIMO V (RUDENS) SESIJAI

Eil. Nr. Projekto Nr. Teisės akto projekto pavadinimas Teikia Svarstymo mėnuo
1. XIIIP-2482 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ projektas Seimo Pirmininkas rugsėjis
2. XIIIP-2002 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) Vyriausybė rugsėjis
3. XIIIP-1635 Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 9, 13 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai rugsėjis
4. XIIIP-1674 Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai rugsėjis
5. XIIIP-1250 Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo VIII-2032 2, 3, 6, 9 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai rugsėjis
6. XIIIP-1251 Kelių įstatymo Nr. I-891 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai rugsėjis
7. XIIP-1252 Administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai rugsėjis
8. XIIIP-689 Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 4 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai rugsėjis
9. XIIIP-988(2) Baudžiamojo kodekso 310 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai rugsėjis
10. XIIIP-1670 Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 14(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Seimo nariai rugsėjis
11. XIIIP-2330 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 9, 26, 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Vyriausybė rugsėjis
12. XIIIP-2031, XIIIP-2032, XIIIP-2033, XIIIP-2034, XIIIP-2035, XIIIP-2036, XIIIP-2037, XIIIP-2038, XIIIP-2039, XIIIP-2040, XIIIP-2041, XIIIP-2042, XIIIP-2043, XIIIP-2044, XIIIP-2045, XIIIP-2046, XIIIP-2047, XIIIP-2048, XIIIP-2049, XIIIP-2050, XIIIP-2051, XIIIP-2052, XIIIP-2053, XIIIP-2054, XIIIP-2055, XIIIP-2056, XIIIP-2057, XIIIP-2058, XIIIP-2059, XIIIP-2060, XIIIP-2061 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai Vyriausybė spalis
13. XIIIP-1787 ES, XIIIP-1788, XIIIP-1789, XIIIP-1790, XIIIP-1791 Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai Vyriausybė spalis
14. XIIIP-2383 ES Vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymas Vyriausybė spalis
15. XIIIP-2337, XIIIP-2370, XIIIP-2371, nereg. XIIP-3768 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas Vyriausybė, Seimo nariai spalis-lapkritis
16. XIIIP-2333 ES, XIIIP-1555, XIIIP-1556, XIIIP-1711, XIIIP-1877, XIIIP-2416, XIIIP-2157, XIIIP-2459 nereg. Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis įstatymas Vyriausybė, Seimo nariai spalis-gruodis
17. XIIIP-2385 ES, XIIIP-2386 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo
Nr. X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 341, 351 straipsniais ir priedu įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas
Vyriausybė gruodis
18. XIIIP-1324 Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 12 straipsnio pakeitimo įstatymas Seimo nariai spalis
19. XIIIP-1286 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 16, 19, 20 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas Seimo nariai rugsėjis
20. XIIIP-1403, XIIIP-1673, XIIIP-2265, XIIIP-2288, XIIIP-1103, XIIIP-1707, XIIIP-2458, nereg. Miškų įstatymo Nr. I-671 pakeitimo įstatymai Seimo nariai rugsėjis-gruodis
21. XIIIP-1205 Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 14, 17 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas Seimo nariai spalis
22. XIIIP-1663, XIIIP-1772 Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 pakeitimo įstatymai Seimo nariai spalis-lapkritis
23. XIIIP-1447 Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 21 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas Seimo nariai spalis
24. XIIIP-985, XIIIP-2277 nereg. Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 pakeitimo įstatymai Vyriausybė, Seimo nariai rugsėjis-gruodis
25. XIIIP-1675, nereg. Želdynų įstatymo Nr. X-1241 pakeitimo įstatymai Vyriausybė, Seimo nariai spalis-gruodis
26. XIIIP-278, XIIIP-2424, XIIIP-2461, XIIIP-2467, XIIIP-2468, nereg. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 pakeitimo įstatymai Seimo nariai spalis-gruodis
27. XIIIP-2299, XIIIP-2425, XIIIP-5, XIIIP-1412, XIIIP-2417, XIIIP-2425, XIIIP-2460 nereg. Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymai Vyriausybė, Seimo nariai spalis-gruodis
28. XIIIP-990, XIIIP-1994 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 pakeitimo įstatymai Seimo nariai lapkritis
29. XIIIP-1704, XIIIP-1705, XIIIP-1706 Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai Seimo nariai lapkritis
30. XIIIP-689 Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 4 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas Seimo nariai lapkritis
31. XIIIP-2180, nereg. Pajūrio juostos įstatymo Nr. IX-1016 pakeitimo įstatymai Seimo nariai spalis-gruodis
32. nereg. ES Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 871straipsniu įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas Vyriausybė lapkritis
33. nereg. Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projektas Vyriausybė lapkritis
PARLAMENTINĖ KONTROLĖ
1. Dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos K. Mažeika rugsėjis
2. Dėl vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos diegimo S. Gentvilas rugsėjis
3. Dėl kvapus ir jų šaltinius kontroliuojančių institucijų veiklos ir Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių pakeitimo“ S. Gentvilas spalis
4. Dėl ekstremalios situacijos pakuočių atliekų tvarkymo sektoriuje S. Gentvilas spalis
5. Dėl VšĮ ,,Užstatas“ ir VšĮ ,,Užstato sistemos administratorius“ koegzistavimo ir tarpusavio susitarimo bei užstato grąžinimo kaimų parduotuvėse klausimo V. Vingrienė spalis
6. Dėl Punios šilo paskelbimo rezervatu V. Vingrienė spalis
7. Dėl problemų reglamentuojant medžiagų pasirinkimo galimybę daugiabučių namų renovacijos programoje V. Vingrienė spalis
8. Atliekų rūšiavimo įrenginiuose (MBA) išrūšiuojamų atliekų (įskaitant ir degintinas atliekas) tolesnio panaudojimo, tvarkymo klausimai V. Vingrienė lapkritis
9. Atliekų tvarkymo programos naudojimo tikslų ir finansuotų priemonių efektyvumo parlamentinė kontrolė V. Vingrienė lapkritis
10. Dėl UAB „Atliekų rūšiavimas centras“ (Žvirkos g. 8) vykdomos statybos ir griovimo atliekų, kitų nepavojingų atliekų tvarkymo veiklos L. Balsys  
11. Dėl Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritorijos planavimo problematikos ir neigiamo veiklos poveikio aplinkinėms gyvenvietėms mažinimo priemonių L. Balsys  
12. Dėl Baltijos pilkųjų ruonių apsaugos priemonių L. Balsys  
13. Dėl minizoologijos sodų plėtros ir gyvūnų gerovės užtikrinimo L. Balsys  
14. Dėl vandens valymo įrenginių kontrolės (Kėdainių ir Vilniaus vandens telkinių taršos atvejai) L. Balsys  
15. Dėl nitratų koncentracijos padidėjimo 2015-2017 metais ariamoje žemėje ir Lietuvos upėse L. Balsys  
16. Dėl laukinių gyvūnų skaičiavimo    

Patvirtinta 2018 m. rugsėjo 19 d. Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje (protokolas Nr. 107-P-28).

Komiteto pirmininkas                             Kęstutis Mažeika

   Naujausi pakeitimai - 2018-09-27 10:00
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti