Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Audito komitetas nepritarė Seimo nutarimo projektams dėl ataskaitų rinkinių

2018 m. lapkričio 8 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Audito komitetas lapkričio 7 d. posėdyje svarstė Valstybės kontrolės ataskaitas dėl 2017 m. nacionalinio finansinių ataskaitų, valstybės biudžeto ir 6 fondų (Privalomojo sveikatos draudimo, Valstybinio socialinio draudimo (SODRA) ir kt. išteklių fondų) biudžetų ataskaitų rinkinių ir jų vykdymo.

Atsižvelgdamas į valstybinio audito išvadose pateiktas nuomones ir ataskaitose pateiktus pastebėjimus bei į sistemiškai besikartojančias ir nesprendžiamas problemas, komitetas nepritarė iniciatorių pateiktiems Seimo nutarimo projektams dėl Valstybinio socialinio draudimo, Privalomojo sveikatos draudimo fondų, valstybės konsoliduotųjų ir nacionalinio finansinių atskaitų rinkinių.

Komitetas pažymėjo, kad dėl viešojo sektoriaus subjektų nepakankamos vidaus kontrolės sistemos ir apskaitoje likusių neištaisytų iškraipymų, valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys neparodo teisingos valstybei priklausančio turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų vertės, o nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys neapima visų reikalingų viešojo sektoriaus subjektų ir jų duomenų, nėra imtasi veiksmų siekiant užtikrinti tinkamą skolinimosi ir skolos valdymo politiką, fiskalinių rezervų tvarumą ir valstybės finansų stabilumą, o Vyriausybės atsiskaitymas Seimui už veiklos rezultatus ir biudžeto vykdymą yra tik formalus, skirtingais terminais ir nepadeda priimti tinkamų valdymo sprendimų.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo audito rezultatai parodė, kad dabartinė sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo sistema yra ydinga, nes neužtikrina finansavimo skaidrumo ir konkurencijos, kas neleidžia efektyviai paskirstyti viešųjų lėšų. Valstybės biudžeto lėšomis vis dar nėra pilna apimtimi finansuojami, fondo administravimo sistema nėra optimizuota.

Valstybinio socialinio draudimo fondo audito rezultatai parodė, kad nėra aiškiai apibrėžti Lietuvos socialinės apsaugos sistemos principai, kurie atskirtų valstybinio socialinio draudimo ir socialinės paramos dalis, nėra tvarkoma atskirų draudimo rūšių kaupimo apskaita, todėl negalima įvertinti einamųjų metų sukauptą rezultatą pagal atskiras draudimo rūšis, rezervinis fondas dėl teisės aktų pasikeitimų teisiškai tvariai nekaupiamas, fondo administravimo sistema nėra optimizuota, nesilaikoma Viešojo sektoriaus įstatyme nustatyto bendrojo apskaitos tvarkymo –principo – subjekto.

Kitą savaitę komitetas svarstys 2019 m. valstybės, Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų projektus.

 

Kontaktinis asmuo:

Seimo Audito komiteto pirmininkė

Ingrida Šimonytė, tel. (8 5) 239 6978

 

2018 m. lapkričio 8 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Audito komitetas lapkričio 7 d. posėdyje svarstė Valstybės kontrolės ataskaitas dėl 2017 m. nacionalinio finansinių ataskaitų, valstybės biudžeto ir 6 fondų (Privalomojo sveikatos draudimo, Valstybinio socialinio draudimo (SODRA) ir kt. išteklių fondų) biudžetų ataskaitų rinkinių ir jų vykdymo.

Atsižvelgdamas į valstybinio audito išvadose pateiktas nuomones ir ataskaitose pateiktus pastebėjimus bei į sistemiškai besikartojančias ir nesprendžiamas problemas, komitetas nepritarė iniciatorių pateiktiems Seimo nutarimo projektams dėl Valstybinio socialinio draudimo, Privalomojo sveikatos draudimo fondų, valstybės konsoliduotųjų ir nacionalinio finansinių atskaitų rinkinių.

Komitetas pažymėjo, kad dėl viešojo sektoriaus subjektų nepakankamos vidaus kontrolės sistemos ir apskaitoje likusių neištaisytų iškraipymų, valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys neparodo teisingos valstybei priklausančio turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų vertės, o nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys neapima visų reikalingų viešojo sektoriaus subjektų ir jų duomenų, nėra imtasi veiksmų siekiant užtikrinti tinkamą skolinimosi ir skolos valdymo politiką, fiskalinių rezervų tvarumą ir valstybės finansų stabilumą, o Vyriausybės atsiskaitymas Seimui už veiklos rezultatus ir biudžeto vykdymą yra tik formalus, skirtingais terminais ir nepadeda priimti tinkamų valdymo sprendimų.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo audito rezultatai parodė, kad dabartinė sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo sistema yra ydinga, nes neužtikrina finansavimo skaidrumo ir konkurencijos, kas neleidžia efektyviai paskirstyti viešųjų lėšų. Valstybės biudžeto lėšomis vis dar nėra pilna apimtimi finansuojami, fondo administravimo sistema nėra optimizuota.

Valstybinio socialinio draudimo fondo audito rezultatai parodė, kad nėra aiškiai apibrėžti Lietuvos socialinės apsaugos sistemos principai, kurie atskirtų valstybinio socialinio draudimo ir socialinės paramos dalis, nėra tvarkoma atskirų draudimo rūšių kaupimo apskaita, todėl negalima įvertinti einamųjų metų sukauptą rezultatą pagal atskiras draudimo rūšis, rezervinis fondas dėl teisės aktų pasikeitimų teisiškai tvariai nekaupiamas, fondo administravimo sistema nėra optimizuota, nesilaikoma Viešojo sektoriaus įstatyme nustatyto bendrojo apskaitos tvarkymo –principo – subjekto.

Kitą savaitę komitetas svarstys 2019 m. valstybės, Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų projektus.

 

Kontaktinis asmuo:

Seimo Audito komiteto pirmininkė

Ingrida Šimonytė, tel. (8 5) 239 6978

 

   Naujausi pakeitimai - 2018-11-08 10:42
   Asta Markevičienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti