Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2202 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-221, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 12, 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-222, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-223, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-224

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2017.03.24

Seimo Audito komitetas, kaip pagrindinis komitetas, svarstys Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2202 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-221, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 12, 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-222, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-223, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-224. Pagrindiniai šių įstatymų projektų tikslai yra įtvirtinti didesnį paramos gavėjo statusą turinčių juridinių veiklos viešumą ir skaidrumą, įgalinti visuomenę stebėti ir vertinti paramos gavėjų veiklą ir skatinti nevyriausybinių organizacijų ir valstybinio sektoriaus bendradarbiavimą.

Įstatymų projektais siūloma:

  1. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme nustatyti, kad labdaros ir paramos fondai teikiamuose metiniuose pranešimuose, o asociacijos ir viešosios įstaigos teikiamose metinėse veiklos ataskaitose pateikdami informaciją apie gautą paramą, konkrečiai atskirai nurodytų kiekvieną paramą suteikusį juridinį asmenį, jo suteiktos paramos dalyką ir jo vertę. Taip pat nustatyti, kad labdaros ir paramos fondai bei asociacijos šiuos dokumentus viešai skelbtų savo interneto svetainėse (jeigu jas turi).

  2. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatyme įtvirtinti draudimą labdaros ir paramos fondams skleisti politinę reklamą.

  3. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme numatyti, kad jeigu juridinis asmuo (paramos gavėjas) per įstatyme nustatytą terminą nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui metinio pranešimo arba veiklos ataskaitos, taip pat jeigu panaudojo gautą paramą pažeisdamas įstatymų nuostatas, reglamentuojančias paramos gavėjų veiklos, susijusios su gautos paramos panaudojimu, apribojimus, panaikinamas tokio juridinio asmens paramos gavėjo statusas.

       

 

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-04-19 08:55
   Modesta Maldžienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti