Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 10, 14, 15, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-737 ir Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 10(2) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-738

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2017.06.09

 Seimo Audito komitetas, kaip pagrindinis komitetas, svarstys Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 10, 14, 15, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-737 ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 10(2) straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-738. Minėti projektai teikiami kartu su Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII‑275 pakeitimo įstatymo projektu, kuriuo siekiama užtikrinti 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlameno ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (toliau – Direktyva), perkėlimą į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę.

Projektu Nr. XIIIP-737 siekiama užtikrinama Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII‑275 pakeitimo įstatymo projekto nuostatų suderinamumą su specialiu auditorių veiklą reglamentuojančiu įstatymu.

Projektas Nr. XIIIP-738 parengtas įgyvendinant Direktyvos 47 straipsnio 3 dalį dėl Direktyvos 2 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktyje nurodytų išorės apskaitininkų, kuri reikalauja, kad kompetentingos institucijos imtųsi būtinų priemonių, siekdamos užkirsti kelią už atitinkamų rūšių nusikaltimus nuteistiems nusikaltėliams ar jų bendrininkams eiti vadovaujamas pareigas 2 straipsnio 1 dalies 3 punkto a, b ir d papunkčiuose nurodytuose įpareigotuose subjektuose ar būti tų įpareigotųjų subjektų tikraisiais savininkais.

 

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti