Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 1, 2, 16, 19, 20, 22, 23, 30, 31, 32, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo, septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 22(1) ir 32(1) straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-1862, Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 1, 9, 10, 11, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1863, Labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 1, 8, 9, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1864, Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 10(1) straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1865, Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 9, 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo ir III skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1866, Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo Nr. I-722 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1867, Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1868, Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1869, Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 85 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1872

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018.04.30

 

Audito komitetas, kaip pagrindinis komitetas, svarstys Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 1, 2, 16, 19, 20, 22, 23, 30, 31, 32, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo, septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 221 ir 321 straipsniais įstatymo projektą Nr. XIIIP-1862, Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 1, 9, 10, 11, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1863, Labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 1, 8, 9, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1864, Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo projektą Nr. XIIIP-1865, Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 9, 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo ir III skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1866, Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo Nr. I-722 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1867, Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1868, Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1869, Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 85 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1872, kuriais siekiama: 1) Suvienodinti skirtingų teisinių formų pelno nesiekiančių subjektų finansinių ataskaitų ir veiklos ataskaitos turinio reikalavimus, nustatyti atsakomybę už ataskaitų parengimą, pateikimą ir paskelbimą, labai mažiems pelno nesiekiantiems subjektams supaprastinti apskaitos ir atskaitomybės reikalavimus. 2) Nustatyti centralizuotai apskaitą tvarkančios įstaigos, kuriai pavesta centralizuotai rengti ataskaitas, ir viešojo sektoriaus subjekto, kurio ataskaitos rengiamos centralizuotai, atsakomybės paskirstymą. 3) Nustatyti subjektus ir kriterijus, kuriems esant būtų privaloma atlikti finansinių ataskaitų auditą ir rengti socialinės atsakomybės ataskaitą.

Minėti projektai teikiami kartu su Administracinių nusižengimų kodekso 185, 223 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIIP-1870 ir Civilinio kodekso 2.66 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIIP-1871, kur Audito komitetas paskirtas papildomu komitetu.

 

 

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-04-19 10:15
   Jolanta Zibavičiūtė

  Siųsti el. paštuSpausdinti