Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2019 m. sausio 11 d. Biudžeto ir finansų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2019-01-11
9.30–9.35
I r. 315 kab.
XIIIP-2260(2) Pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Pateikė SN D.Šakalienė Pagrindinis
(svarstymas)
J.Varžgalys R.Tamašunienė J.Alasevičienė
2. 2019-01-11
9.35–9.40
I r. 315 kab.
XIIIP-1703(2) Teisės departamento pastabos dėl Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr.VIII-2032 4 IR 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Pateikė SN A.Butkevičius, A.Palionis Pagrindinis
(svarstymas)
V.Ąžuolas
K.Glaveckas J.Alasevičienė
3. 2019-01-11
9.40–9.45
I r. 315 kab.
(Uždaras klausimas)
ES-18-229 Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl tam tikrų reikalavimų mokėjimo paslaugų teikėjams nustatymo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB, COM(2018)812. Specializuotas (svarstymas)
Dėl atitikties principui, subsidiarumo
S.Jakeliūnas
A.Kubilius
J.Dzikaitė
4. 2019-01-11
9.45–9.50
I r. 315 kab.
(Uždaras klausimas)
ES-18-228 Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatos dėl priemonių, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas -kovojant su sukčiavimu PVM, COM(2018)813. Specializuotas (svarstymas)
Dėl atitikties principui, subsidiarumo
S.Jakeliūnas
A.Kubilius
J.Dzikaitė
5. 2019-01-11
9.50–9.55
I r. 315 kab.
(Uždaras klausimas)
ES-18-226 Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB nuostatos, susijusios su nuotoline prekyba prekėmis ir tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis, COM(2018)819. Specializuotas (svarstymas)
Dėl atitikties principui, subsidiarumo
S.Jakeliūnas
A.Kubilius
J.Dzikaitė
6. 2019-01-11
9.55–10.00
I r. 315 kab.
  Kiti klausimai    

Komiteto pirmininkas                                                                                                                 Stasys Jakeliūnas

   Naujausi pakeitimai - 2019-01-08 10:52
   Danguolė Zabulėnienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti