Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Statistikos įstatymo Nr. I-270 pakeitimo įstatymo PROJEKTAS XIIIP-1582

Biudžeto ir finansų komitetas svarsto:

 

Statistikos įstatymo Nr. I-270 pakeitimo įstatymo PROJEKTAS XIIIP—1582.

 (Įstatymo projekto tikslas – suderinti Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo nuostatas su Europos statistikos praktikos kodeksu, priimtu 2011 m. rugsėjo 28 d. Europos statistikos sistemos komiteto, 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 177/2008, nustatančiu bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais ir panaikinančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2186/93 (OL 2008 L. 61, p. 6), ir su pasikeitusiais nacionaliniais teisės aktais: Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu, kitais įstatymais.)

 

 

     Pasiūlymų ir pastabų laukiame iki  2018-03-28

 

 

 

 

 

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

 

Teisės aktų projektus ir su jais susijusią medžiagą galite rasti interneto tinklalapyje adresu www.lrs.lt. arba gauti Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje (tel. (8 5) 239 6060)

   Naujausi pakeitimai - 2018-03-22 11:11
   Jolanta Matiliauskienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti