Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 13, 15, 24, 62, 64, 781, 1151 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 91 ir 261 straipsniais įstatymo PROJEKTAS XIIIP-2564ES

Biudžeto ir finansų komitetas svarsto:

 

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 13, 15, 24, 62, 64, 781, 1151 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 91 ir 261 straipsniais įstatymo PROJEKTAS XIIIP-2564ES.

 (Įstatymo projektas rengiamas siekiant perkelti ir įgyvendinti:

- 2016 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą (ES) 2016/1065, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl kuponų apmokestinimo tvarkos, kurią Europos Sąjungos valstybės narės turi įgyvendinti nuo 2019 m. sausio 1 d.;

- 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvos (ES) 2017/2455, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB ir Direktyvos 2009/132/EB nuostatos, susijusios su tam tikromis pridėtinės vertės mokesčio prievolėmis, taikomomis paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis, 1 straipsnį (t. y. nuostatas, kurias ES valstybės narės turi taikyti nuo 2019 m. sausio 1 d.).

Įstatymo projektu taip pat siekiama aiškiau reglamentuoti kai kuriuos apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) tvarkos aspektus.)

 

          Pasiūlymų ir pastabų laukiame iki  2018-10-31

 

 

 

 

 

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

 

Teisės aktų projektus ir su jais susijusią medžiagą galite rasti interneto tinklalapyje adresu www.lrs.lt. arba gauti Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje (tel. (8 5) 239 6060)

 

 

 

   Naujausi pakeitimai - 2018-10-25 09:59
   Jolanta Matiliauskienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti