Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 11, 17, 30, 39, 55 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 301 straipsniu įstatymo PROJEKTAS XIIIP-2613ES bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 8, 13, 27 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo PROJEKTAS XIIIP-2614

Biudžeto ir finansų komitetas svarsto:

 

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 11, 17, 30, 39, 55 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 301 straipsniu įstatymo PROJEKTAS XIIIP-2613ES bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 8, 13 ,27 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo PROJEKTAS XIIIP-2614.

 (Įstatymų projektų tikslas:

1)   užkirsti kelią pelno mokesčio bazės erozijai ir pelno perkėlimui, vykstančiam dėl pelną mažinančių palūkanų mokėjimų tarp apmokestinamųjų vienetų grupės vienetų ir kitų vienetų ir skatinti didesnį verslo finansavimą naudojant nuosavą kapitalą. Tuo tikslu Pelno mokesčio įstatyme nustatoma palūkanų atskaitymo ribojimo taisyklė;

2) užtikrinti, kad pelno mokesčio lengvatomis ir kitomis apmokestinimo išimtimis nebūtų pasinaudota tais atvejais, kai yra siekiama mokestinės naudos, ir tai yra pagrindinis arba vienas iš pagrindinių sandorio, ūkinės operacijos ar pan. tikslų. Tuo tikslu Pelno mokesčio įstatyme nustatoma bendroji kovos su piktnaudžiavimu taisyklė;

3) sudaryti sąlygas efektyvesniam šiuo metu taikomų pozityviųjų pajamų apskaičiavimo ir apmokestinimo taisyklių taikymui, siekiant didinti prevenciją tais atvejais, kai Lietuvos apmokestinamojo vieneto ar nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos dirbtinai perkeliamos į kontroliuojamuosius užsienio apmokestinamuosius vienetus ar tam tikras Lietuvos vieneto nuolatines buveines, įregistruotas ar kitaip organizuotas mažesnio apmokestinimo lygio valstybėse.

4) užtikrinti šiuo metu galiojančios pelno mokesčio lengvatos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros pagrindu sukurtų išradimų komercializavimui visapusišką suderinamumą su EBPO ir ES principais žalingos mokesčių praktikos srityje, aiškiai nustatant šių principų būtinuosius elementus pačiame Pelno mokesčio įstatyme.)

 

          Pasiūlymų ir pastabų laukiame iki  2018-10-31

 

 

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

Teisės aktų projektus ir su jais susijusią medžiagą galite rasti interneto tinklalapyje adresu www.lrs.lt. arba gauti Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje (tel. (8 5) 239 6060)

   Naujausi pakeitimai - 2018-10-25 10:13
   Jolanta Matiliauskienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti