Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2019 m. sausio 10 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė (patikslinta)

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2019-01-10
11.00–11.05
III r. 220 k.
  Darbotvarkės tvirtinimas    
2. 2019-01-10
11.05–11.30
III r. 220 k.
XIIIP-2918 Energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 191, 22, 241, 25, 26, 31, 32, 34, 341, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
3. XIIIP-2919 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 4, 11, 13, 14, 16, 20, 201, 21, 25, 35, 46, 64 straipsnių pakeitimo ir 111 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
4. XIIIP-2921 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
5. XIIIP-2922 Energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 281 ir 29 straipsnių ir devintojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
6. XIIIP-2923 Elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
7. XIIIP-2924 Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
8. XIIIP-2925 Geležinkelių transporto kodekso 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
9. XIIIP-2926 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo
Nr. X-764 3, 4, 9, 10, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
10. XIIIP-2927 Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 4 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
11. XIIIP-2928 Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
12. XIIIP-2929 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 2, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
13. XIIIP-2930 Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
14. XIIIP-2931 Statybos įstatymo Nr. I-1240 27 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
15. XIIIP-2932 Šilumos ūkio įstatymo Nr. I-1565 2, 3, 10, 101, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
16.   XIIIP-2933 Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
17. XIIIP-2934 Vidaus vandenų transporto kodekso 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
18. XIIIP-2935 Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo Nr. XII-2702 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
19. 2019-01-10
11.30–11.40
III r. 220 k.
ES-18-226 Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB nuostatos, susijusios su nuotoline prekyba prekėmis ir tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis COM/2018/819 (uždaras klausimas) Svarstymas D. Kreivys
V. Poderys
R. Duburaitė
20. 2019-01-10
11.40–11.50
III r. 220 k.
  Kiti klausimai    

                                      Komiteto pirmininkas                                                                              Rimantas Sinkevičius

   Naujausi pakeitimai - 2019-01-09 15:07
   Zita Jodkonienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti