Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2019 m. sausio 30 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė (papildyta)

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2019-01-30
10.00–10.05
III r. 220 k.
  Darbotvarkės tvirtinimas    
2. 2019-01-30
10.05–10.40
III r. 220 k.
XIIIP-1530 Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) B. Markauskas
A. Kupčinskas
L. Jasiukėnienė
3. XIIIP-1531 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 25, 35, 41, 42 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) B. Markauskas
A. Kupčinskas
L. Jasiukėnienė
4. XIIIP-1532 Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) B. Markauskas
A. Kupčinskas
L. Jasiukėnienė
5. XIIIP-2617 Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 3, 4, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) B. Markauskas
A. Kupčinskas
L. Jasiukėnienė
6. XIIIP-2618 Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) B. Markauskas
A. Kupčinskas
L. Jasiukėnienė
7. XIIIP-2619 Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) B. Markauskas
A. Kupčinskas
L. Jasiukėnienė
8. XIIIP-2620 Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) B. Markauskas
A. Kupčinskas
L. Jasiukėnienė
9. XIIIP-2621 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 12, 20, 22, 24, 41, 42, 45, 47 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 301, 471, 472, 473, 474 straipsniais įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) B. Markauskas
A. Kupčinskas
L. Jasiukėnienė
10. 2019-01-30
10.40–10.50
III r. 220 k.
XIIIP-3120 Turizmo įstatymo Nr. VIII-667 9, 15, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) D. Kreivys
R. Miliūtė
R. Duburaitė
11. XIIIP-3121 Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) D. Kreivys
R. Miliūtė
R. Duburaitė
12. XIIIP-3122 Konsulinio statuto 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) D. Kreivys
R. Miliūtė
R. Duburaitė
13. 2019-01-30
10.40–10.50
III r. 220 k.
XIIIP-3123 Mėgėjų žvejybos įstatymo
Nr. IX-2389 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) D. Kreivys
R. Miliūtė
R. Duburaitė
14. 2019-01-30
10.50–11.20
III r. 220 k.
XIIIP-2918 Energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 191, 22, 241, 25, 26, 31, 32, 34, 341, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
15. XIIIP-2919 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 4, 11, 13, 14, 16, 20, 201, 21, 25, 35, 46, 64 straipsnių pakeitimo ir 111 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
16. XIIIP-2921 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
17. XIIIP-2922 Energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 281 ir 29 straipsnių ir devintojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
18. XIIIP-2923 Elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
19. XIIIP-2924 Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
20. XIIIP-2925 Geležinkelių transporto kodekso 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
21. XIIIP-2926 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo
Nr. X-764 3, 4, 9, 10, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
22. XIIIP-2927 Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 4 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
23. XIIIP-2928 Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
24.   XIIIP-2929 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 2, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
25. XIIIP-2930 Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
26. XIIIP-2931 Statybos įstatymo Nr. I-1240 27 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
27. XIIIP-2932 Šilumos ūkio įstatymo Nr. I-1565 2, 3, 10, 101, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
28. XIIIP-2933 Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
29. XIIIP-2934 Vidaus vandenų transporto kodekso 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
30. XIIIP-2935 Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo Nr. XII-2702 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) V. Poderys
B. Matelis
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
31. 2019-01-30
11.20–11.50
III r. 220 k.
  2018-12-12 Valstybinio audito ataskaita: Nr. VA-2018-P-20-1-12 „Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas“ Parlamentinė kontrolė R. Sinkevičius
J. Razma
D. Šaltmeris
32. 2019-01-30
11.50–11.55
III r. 220 k.
ES-19-1 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo [su pakeitimais, padarytais Direktyva
2018/XXX/ES,] ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/XXX [dėl energetikos sąjungos valdymo] adaptavimo atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą COM/2018/744
(uždaras klausimas)
Svarstymas D. Kreivys
V. Poderys
R. Duburaitė
33. 2019-01-30
11.55–12.00
III r. 220 k.
ES-19-6 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI, REGIONŲ KOMITETUI, IR EUROPOS INVESTICIJŲ BANKUI Švari mūsų visų planeta Strateginė klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralizuoto poveikio klimatui Europos ekonomikos ateities vizija
COM/2018/773
(uždaras klausimas)
Svarstymas D. Kreivys
V. Poderys
R. Duburaitė
34. 2019-01-30
12.00–12.15
III r. 220 k.
ES-19-14 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl bendrų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos COM/2018/893
uždaras klausimas)
Svarstymas D. Kreivys
V. Poderys
R. Duburaitė
35. ES-19-15 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl tam tikrų aviacijos saugos aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos COM/2018/894 (uždaras klausimas) Svarstymas D. Kreivys
V. Poderys
R. Duburaitė
36. ES-19-16 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos
COM/2018/895
(uždaras klausimas)
Svarstymas D. Kreivys
V. Poderys
R. Duburaitė
37. 2019-01-30
12.15–12.25
III r. 220 k.
  Kiti klausimai    

             Komiteto pirmininkas                                                Rimantas Sinkevičius

   Naujausi pakeitimai - 2019-03-07 14:31
   Zita Jodkonienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti