Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2019 m. sausio 9 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė (papildyta)

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2019-01-09
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2019-01-09
10.00–10.10
I r. 455 k.
XIIIP-3072 Civilinio kodekso 3.210, 3.269, 3.2791 ir 6.729 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Kubilienė
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui ir svarstymas)
A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
3. 2019-01-09
10.10–10.20
I r. 455 k.
XIIIP-2107(2)ES Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 preambulės, 1, 2, 3, 4, 5, 8 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui ir svarstymas)
A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
4. 2019-01-09
10.20–10.25
I r. 455 k.
XIIIP-2980 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 22, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1539 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A .Širinskienė / 10 SN / 29 SN
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui ir svarstymas)
A. Širinskienė S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
5. 2019-01-09
10.25–10.30
I r. 455 k.
XIIIP-2517(2) Seimo nario pasiūlymas ir Teisės departamento išvada dėl Administracinių nusižengimų kodekso 71, 420, 422, 423, 424, 427 ir 603 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė
6. 2019-01-09
10.30–10.40
I r. 455 k.
XIIIP-1159 Civilinio kodekso 2.40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŪM
Pagrindinis
(svarstymas)
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
7. XIIIP-1160 Valstybinės kalbos įstatymo Nr. I-779 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŪM
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
8. 2019-01-09
10.40–10.45
I r. 455 k.
  Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2018 m. gruodžio 21 d. raštas Nr. V-2018-11246 Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
I. Leonavičiūtė
9. 2019-01-09
10.45–10.50
I r. 455 k.
XIIP-4109(2) Teisės departamento išvada dėl Civilinio kodekso 4.184 ir 4.197 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
10. XIIIP-1520(2) Teisės departamento išvada dėl Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 pakeitimo įstatymo projekto Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
11. 2019-01-09
10.50–10.55
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
12. 2019-01-09
10.55–12.05
I r. 455 k.
  „Dėl ekspertizių, kurios atliekamos vaikams, terminų sutrumpinimo“ Parlamentinė kontrolė (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
M. Civilkienė
      PASIRENGIMAS SVARSTYTI    
Eil.
Nr.
Preliminari svarstymo data Seime Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
13. Seimo VI (pavasario) sesijoje XIIIP-3014 Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12 ir 40 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 491 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
14. Seimo VI (pavasario) sesijoje XIIIP-3052 Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 papildymo 51, 52 ir 53 straipsniais įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
15. XIIIP-3053 Administracinių nusižengimų kodekso 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
16.   XIIIP-2777 Juridinių asmenų nemokumo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
I. Haase
I. Leonavičiūtė
17. XIIIP-2778 Civilinio kodekso 2.70, 2.106, 6.410, 6.572 ir 6.765 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
I. Haase
M. Civilkienė
18. XIIIP-2779 Civilinio proceso kodekso 34, 80, 83, 87, 137, 163, 166, 1751, 366, 632 ir 746 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
I. Haase
D. Komparskienė
19. XIIIP-2780 Darbo kodekso 62, 63, 149 ir 200 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
I. Haase
L. Zdanavičienė
20. XIIIP-2781 Baudžiamojo proceso kodekso 114 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
I. Haase
D. Latvelienė
21. XIIIP-2782 Fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 2, 6, 11, 12, 13, 14, 21 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
I. Haase
I. Leonavičiūtė
22. XIIIP-2783 Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
I. Haase
I. Leonavičiūtė
23. XIIIP-2784 Bankų įstatymo Nr. IX-2085 83, 85, 86, 87 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 851 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
I. Haase
I. Leonavičiūtė
24. XIIIP-2785 Centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 66, 68, 69 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
I. Haase
I. Leonavičiūtė
25. XIIIP-2786 Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 73, 75, 76 ir 77 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
I. Haase
I. Leonavičiūtė
26. XIIIP-2787 Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 20, 24, 34 ir 73 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
I. Haase
I. Leonavičiūtė
27. XIIIP-2788 Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 143, 147, 148, 154 ir 157 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
I. Haase
I. Leonavičiūtė
28. XIIIP-2789 Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 18 ir 181 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
I. Haase
I. Leonavičiūtė
29. Svarstyti pratęstoje Seimo sesijoje XIIIP-3011 Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Ernestą Rimšelį Lietuvos apeliacinio teismo teisėju“ projektas

Pateikė – Lietuvos Respublikos Prezidentas
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
30. Svarstyti pratęstoje Seimo sesijoje XIIIP-3012 Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Astą Radzevičienę Lietuvos apeliacinio teismo teisėja“ projektas

Pateikė – Lietuvos Respublikos Prezidentas
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
31. Svarstyti pratęstoje Seimo sesijoje XIIIP-3013 Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Jūratę Varanauskaitę Lietuvos apeliacinio teismo teisėja“ projektas

Pateikė – Lietuvos Respublikos Prezidentas
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
32. 2019-01-11 XIIIP-3057 Seimo nutarimo „Dėl Daivos Pranytės-Zalieckienės skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja“ projektas

Pateikė – Lietuvos Respublikos Prezidentas
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
33. 2019-01-11 XIIIP-3058 Seimo nutarimo „Dėl Godos Ambrasaitės-Balynienės skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja“ projektas

Pateikė – Lietuvos Respublikos Prezidentas
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
34. 2019-01-11 XIIIP-3059 Seimo nutarimo „Dėl Arvydo Daugėlos skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju“ projektas

Pateikė – Lietuvos Respublikos Prezidentas
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2019-01-09 15:13
   Jolanta Anskaitienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti