Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2019 m. sausio 23 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė (patikslinta)

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2019-01-23
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2019-01-23
10.00–10.10
I r. 455 k.
XIIIP-1159 Civilinio kodekso 2.40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŪM
Pagrindinis
(svarstymo tęsinys)
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
3. XIIIP-1160 Valstybinės kalbos įstatymo Nr. I-779 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŪM
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
2. 2019-01-23
10.00–10.15
I r. 455 k
XIIIP-3034 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 14, 31, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 50 straipsnių, pakeitimo, Įstatymo papildymo 361, 362, 363 ir 364 straipsniais ir 38, 39 ir 40 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

Pateikė LRV / SADM / 47 SN
Papildomas (svarstymas) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
3. 2019-01-23
10.15–10.30
I r. 455 k.
XIIIP-3135 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 3, 4, 9, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 361, 362, 363, 364 straipsniais įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys R. Karbauskis
Papildomas (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
4. 2019-01-23
10.30–10.40
I r. 455 k.
XIIIP-3091 Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 1, 2, 91, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju2 skirsniu įstatymo projektas

Pateikė LRV / EIM
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Latvelienė
M. Civilkienė
5. 2019-01-23
10.40–10.50
I r. 455 k.
XIIIP-3095 Žemės įstatymo Nr. I-446 1, 7, 9, 23, 45, 46, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / EIM
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Latvelienė
6. 2019-01-23
10.50–10.55
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo 2018-12-14 nutarimas „Dėl teismo įgaliojimų paskirstyti bylinėjimosi išlaidas“ Prieštarauja A. Širinskienė
D. Komparskienė
7. 2019-01-23
10.55–11.00
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
      PASIRENGIMAS SVARSTYTI    
Eil.
Nr.
Preliminari svarstymo data Seime Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
8. Seimo pratęstoje sesijoje (vasario 12 d.)

Seimas prašo Vyriausybės išvados
XIIIP-3136 Administracinių nusižengimų kodekso Nr. XII-1869 493 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys R. Karbauskis
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė
9. XIIIP-3137 Civilinio proceso kodekso 582 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys R. Karbauskis
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
10. XIIIP-3138 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 12, 13 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys R. Karbauskis
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
J. Janušauskienė
11. Seimo VI (pavasario) sesijoje XIIIP-3144 Teismo ekspertizės įstatymo Nr. IX-1161 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) P. Valiūnas
R. Andrikis
V. Gailius
D. Latvelienė
12. Seimo VI (pavasario) sesijoje XIIIP-3025 Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
13. Seimo VI (pavasario) sesijoje XIIIP-3119 Administracinių nusižengimų kodekso 128 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
 
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2019-01-23 09:37
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti