Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2019 m. sausio 31 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2019-01-31
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2019-01-31
10.00–10.30
I r. 455 k.
XIIIP-3034 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 14, 31, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 50 straipsnių, pakeitimo, Įstatymo papildymo 361, 362, 363 ir 364 straipsniais ir 38, 39 ir 40 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

Pateikė LRV / SADM / 47 SN
Papildomas (svarstymas) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
3. XIIIP-3135 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 3, 4, 9, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 361, 362, 363, 364 straipsniais įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys R. Karbauskis
Papildomas (svarstymas) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
4. 2019-01-31
10.30–10.40
I r. 455 k.
XIIIP-1159 Civilinio kodekso 2.40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŪM
Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
5. XIIIP-1160 Valstybinės kalbos įstatymo Nr. I-779 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŪM
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
6. 2019-01-31
10.40–10.50
I r. 455 k.
XIIIP-2875 Karo padėties konstitucinio įstatymo projektas

Pateikė LRV / KAM
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
7. 2019-01-31
10.50–10.55
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo
2018-12-19 nutarimas „Dėl moterų, nutraukusių savo darbinę (profesinę) veiklą, teisės gauti motinystės išmoką“
Prieštarauja A. Širinskienė
D. Komparskienė
8. 2019-01-31
10.55–11.00
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė

Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2019-01-28 10:13
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti