Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2019 m. vasario 8 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė (patikslinta)

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2019-02-08
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2019-02-08
10.00–10.15
I r. 455 k
XIIIP-1159 Civilinio kodekso 2.40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŪM
Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
3. XIIIP-1160 Valstybinės kalbos įstatymo Nr. I-779 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŪM
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
4. 2019-02-08
10.15–10.25
I r. 455 k.
XIIIP-2875 Karo padėties konstitucinio įstatymo projektas

Pateikė LRV / KAM
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
5. 2019-02-08
10.25–10.30
I r. 455 k.
  Valstybės kontrolės 2019 metų veiklos planas Žiniai A. Širinskienė
S. Šedbaras

D. Latvelienė
M. Civilkienė
I. Leonavičiūtė
J. Janušauskienė
6. 2019-02-08
10.30–10.40
I r. 455 k.
XIIIP-3144 Teismo ekspertizės įstatymo Nr. IX-1161 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Širinskienė
Pagrindinis (svarstymas) P. Valiūnas
R. Andrikis
V. Gailius
I. Haase
J. Sabatauskas
D. Latvelienė
7. 2019-02-08
10.40–10.50
I r. 455 k.
XIIIP-3119 Administracinių nusižengimų kodekso 128 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / EIM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
8. 2019-02-08
10.50–11.20
I r. 455 k.
XIIIP-3035 Administracinių nusižengimų kodekso 75 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SADM / 47 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė
9. XIIIP-3036 Civilinio proceso kodekso 580 ir 582 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SADM / 47 SN
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
D. Komparskienė
M. Civilkienė
10. XIIIP-3136 Administracinių nusižengimų kodekso Nr. XII-1869 493 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys R. Karbauskis
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė
11. XIIIP-3137 Civilinio proceso kodekso 582 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys R. Karbauskis
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
12. XIIIP-3138 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 12, 13 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys R. Karbauskis
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
J. Janušauskienė
13. 2019-02-08
11.20–11.25
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė

Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2019-02-07 14:25
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti