Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

TTK svarstė valstybės regreso teisės neefektyvaus įgyvendinimo klausimą

2017 m. sausio 12 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) posėdyje išklausęs Valstybės kontrolės atstovės pristatytą valstybinio audito ataskaitą „Valstybės biudžeto lėšų apsauga, įstatymų nustatytais atvejais atlyginus kitų asmenų padarytą žalą“ svarstė, kodėl valstybės regreso teisė įgyvendinama neefektyviai.

Atsižvelgiant į tarptautinius įsipareigojimus ir siekiant apsaugoti žalą patyrusių asmenų interesus, tam tikrais įstatymuose nustatytais atvejais valstybė yra įsipareigojusi atlyginti kitų asmenų padarytą žalą. Tais atvejais valstybė įgyja teisę reikalauti iš už žalą atsakingų asmenų grąžinti tai, kas už juos valstybės sumokėta. Įgyvendinant regreso teisę valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, statutinės įstaigos ir valstybės institucijos, dėl kurių neteisėtų veiksmų (aktų) atsirado žala.

TTK posėdžio metu ypatingas dėmesys atkreiptas į valstybinio audito rezultatus rodančius, kad 2013–2015 metais valstybė už kitų asmenų padarytą žalą išmokėjo beveik 51 mln. Eur. Tuo tarpu valstybei atstovaujančios valstybės institucijos regreso tvarka išieškojo iš už žalą atsakingų asmenų tik 1,6 mln. Eur. Pažymėta, kad vaikams išlaikyti išmokėtų išmokų įsiskolinimas valstybei 2015 metų pabaigoje buvo 108 mln. Eur, o kitos valstybės institucijos net nevertino, kokios tikėtinos atgauti sumos, todėl apskritai nežinoma, koks yra realus įsiskolinimas.

Valstybinio audito ataskaitoje konstatuota, kad nepertvarkius regreso teisės įgyvendinimo, mažėja tikimybė, kad valstybė atgaus įsisenėjusias skolas, o ateityje įsiskolinimas gali dar didėti.

Vieningai pritardami, kad susidariusi situacija yra ydinga, komiteto nariai taip pat kėlė klausimus, kodėl galiojantis teisinis reguliavimas yra neefektyvus ir ar tai, kad atitinkami subjektai nevykdo galiojančių teisės aktų reikalavimų, yra pakankama priežastis keisti galiojantį teisinį reguliavimą.

Teisingumo ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai informavo TTK narius, kokių priemonių imtasi rekomendacijoms pagal valstybinio audito ataskaitą  įgyvendinti.

Komitetas nutarė po trijų mėnesių klausimą svarstyti dar kartą ir įvertinti Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimą bei kitą pasiektą pažangą sprendžiant valstybinio audito ataskaitoje nurodytas ir komiteto posėdžio metu iškeltas problemas.

 

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja

Martyna Civilkienė tel. (8 5) 239 6568

 

 

 

2017 m. sausio 12 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) posėdyje išklausęs Valstybės kontrolės atstovės pristatytą valstybinio audito ataskaitą „Valstybės biudžeto lėšų apsauga, įstatymų nustatytais atvejais atlyginus kitų asmenų padarytą žalą“ svarstė, kodėl valstybės regreso teisė įgyvendinama neefektyviai.

Atsižvelgiant į tarptautinius įsipareigojimus ir siekiant apsaugoti žalą patyrusių asmenų interesus, tam tikrais įstatymuose nustatytais atvejais valstybė yra įsipareigojusi atlyginti kitų asmenų padarytą žalą. Tais atvejais valstybė įgyja teisę reikalauti iš už žalą atsakingų asmenų grąžinti tai, kas už juos valstybės sumokėta. Įgyvendinant regreso teisę valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, statutinės įstaigos ir valstybės institucijos, dėl kurių neteisėtų veiksmų (aktų) atsirado žala.

TTK posėdžio metu ypatingas dėmesys atkreiptas į valstybinio audito rezultatus rodančius, kad 2013–2015 metais valstybė už kitų asmenų padarytą žalą išmokėjo beveik 51 mln. Eur. Tuo tarpu valstybei atstovaujančios valstybės institucijos regreso tvarka išieškojo iš už žalą atsakingų asmenų tik 1,6 mln. Eur. Pažymėta, kad vaikams išlaikyti išmokėtų išmokų įsiskolinimas valstybei 2015 metų pabaigoje buvo 108 mln. Eur, o kitos valstybės institucijos net nevertino, kokios tikėtinos atgauti sumos, todėl apskritai nežinoma, koks yra realus įsiskolinimas.

Valstybinio audito ataskaitoje konstatuota, kad nepertvarkius regreso teisės įgyvendinimo, mažėja tikimybė, kad valstybė atgaus įsisenėjusias skolas, o ateityje įsiskolinimas gali dar didėti.

Vieningai pritardami, kad susidariusi situacija yra ydinga, komiteto nariai taip pat kėlė klausimus, kodėl galiojantis teisinis reguliavimas yra neefektyvus ir ar tai, kad atitinkami subjektai nevykdo galiojančių teisės aktų reikalavimų, yra pakankama priežastis keisti galiojantį teisinį reguliavimą.

Teisingumo ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai informavo TTK narius, kokių priemonių imtasi rekomendacijoms pagal valstybinio audito ataskaitą  įgyvendinti.

Komitetas nutarė po trijų mėnesių klausimą svarstyti dar kartą ir įvertinti Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimą bei kitą pasiektą pažangą sprendžiant valstybinio audito ataskaitoje nurodytas ir komiteto posėdžio metu iškeltas problemas.

 

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja

Martyna Civilkienė tel. (8 5) 239 6568

 

 

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti