Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

TTK apsvarstė teismo ekspertizės atlikimo organizavimo problemas

2017 m. sausio 12 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) posėdyje apsvarstyta Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaita „Teismo ekspertizių atlikimo organizavimas“, kurią komitetui pristatė Valstybės kontrolės atstovai.

Kaip žinia, ekspertinių tyrimų rezultatai naudojami teisingumo vykdymo uždaviniams įgyvendinti. Laiku ir kokybiškai atlikti ekspertiniai tyrimai padeda teismams nustatyti tiesą baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse bylose, ikiteisminio tyrimo įstaigoms padeda išsamiai ir greitai atskleisti nusikalstamas veikas.

Valstybės kontrolės atstovai pažymėjo, kad buvo audituotas 2014–2015 metų laikotarpis, auditas atliktas Teisingumo ministerijoje ir dvejose teismo ekspertizės įstaigose: Lietuvos teismo ekspertizės centre ir Lietuvos kriminalinės policijos tyrimų centre, buvo bendradarbiaujama su Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba, teismais, apskričių vyriausiaisiais policijos komisariatais ir kitomis kompetentingomis institucijomis.

Valstybės kontrolės atstovai konstatavo, kad ilgi ekspertinių tyrimų atlikimo terminai – viena iš priežasčių, kodėl laiku nebaigiami ikiteisminiai tyrimai. Audito metu nustatyta, kad audituotose ekspertinėse įstaigose išlieka eilės ekspertiniams tyrimams atlikti, dėl kai kurių ekspertizių padėtis pagerėjo, tačiau kai kurių ekspertizių eilėje tenka laukti apie metus, kas lemia užsitęsusius ikiteisminius tyrimus.

Taip pat atkreiptas dėmesys, kad valstybė neturi aiškios vizijos, kaip ateityje turėtų būti plėtojamas ekspertinių paslaugų teikimas, kad būtų patenkinamas užsakovų poreikis, todėl pasiūlyta priimti strateginius sprendimus, kad būtų daugiau galimybių sutrumpinti ekspertinių tyrimų teikimo terminus ir užtikrinti jų kokybę.

Valstybės kontrolės atstovų nuomone, formuojant valstybės politiką šioje srityje turėtų dalyvauti net tik Teisingumo ministerija, bet ir Vidaus reikalų bei Sveikatos apsaugos ministerijos, kurių valdymo srityje yra keturios (iš penkių) Lietuvoje veikiančių teismo ekspertizės įstaigų. Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryboje nėra asmenų, kurie atstovautų privačių teismo ekspertų interesus, nepadeda mažinti eilių ir koordinavimo stoka.

Valstybės kontrolė pateikė rekomendacijas, kurias įgyvendinus turėtų pagerėti teismo ekspertizių atlikimo organizavimas, sutrumpėtų ekspertizių atlikimo terminai ir eilės. Rekomendacijas įgyvendinti numatyta iki 2017 m. pabaigos.

Komitetas planuoja tęsti parlamentinę kontrolę dėl ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo.

 

Parengė

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja

Dalia Latvelienė, tel. (8 5) 2 39 6767, el. p. [email protected]

 

 

 

2017 m. sausio 12 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) posėdyje apsvarstyta Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaita „Teismo ekspertizių atlikimo organizavimas“, kurią komitetui pristatė Valstybės kontrolės atstovai.

Kaip žinia, ekspertinių tyrimų rezultatai naudojami teisingumo vykdymo uždaviniams įgyvendinti. Laiku ir kokybiškai atlikti ekspertiniai tyrimai padeda teismams nustatyti tiesą baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse bylose, ikiteisminio tyrimo įstaigoms padeda išsamiai ir greitai atskleisti nusikalstamas veikas.

Valstybės kontrolės atstovai pažymėjo, kad buvo audituotas 2014–2015 metų laikotarpis, auditas atliktas Teisingumo ministerijoje ir dvejose teismo ekspertizės įstaigose: Lietuvos teismo ekspertizės centre ir Lietuvos kriminalinės policijos tyrimų centre, buvo bendradarbiaujama su Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba, teismais, apskričių vyriausiaisiais policijos komisariatais ir kitomis kompetentingomis institucijomis.

Valstybės kontrolės atstovai konstatavo, kad ilgi ekspertinių tyrimų atlikimo terminai – viena iš priežasčių, kodėl laiku nebaigiami ikiteisminiai tyrimai. Audito metu nustatyta, kad audituotose ekspertinėse įstaigose išlieka eilės ekspertiniams tyrimams atlikti, dėl kai kurių ekspertizių padėtis pagerėjo, tačiau kai kurių ekspertizių eilėje tenka laukti apie metus, kas lemia užsitęsusius ikiteisminius tyrimus.

Taip pat atkreiptas dėmesys, kad valstybė neturi aiškios vizijos, kaip ateityje turėtų būti plėtojamas ekspertinių paslaugų teikimas, kad būtų patenkinamas užsakovų poreikis, todėl pasiūlyta priimti strateginius sprendimus, kad būtų daugiau galimybių sutrumpinti ekspertinių tyrimų teikimo terminus ir užtikrinti jų kokybę.

Valstybės kontrolės atstovų nuomone, formuojant valstybės politiką šioje srityje turėtų dalyvauti net tik Teisingumo ministerija, bet ir Vidaus reikalų bei Sveikatos apsaugos ministerijos, kurių valdymo srityje yra keturios (iš penkių) Lietuvoje veikiančių teismo ekspertizės įstaigų. Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryboje nėra asmenų, kurie atstovautų privačių teismo ekspertų interesus, nepadeda mažinti eilių ir koordinavimo stoka.

Valstybės kontrolė pateikė rekomendacijas, kurias įgyvendinus turėtų pagerėti teismo ekspertizių atlikimo organizavimas, sutrumpėtų ekspertizių atlikimo terminai ir eilės. Rekomendacijas įgyvendinti numatyta iki 2017 m. pabaigos.

Komitetas planuoja tęsti parlamentinę kontrolę dėl ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo.

 

Parengė

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja

Dalia Latvelienė, tel. (8 5) 2 39 6767, el. p. [email protected]

 

 

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti