Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Teisės ir teisėtvarkos komitete svarstytas parlamentinės kontrolės klausimas dėl nepilnamečių apsaugos užtikrinimo

2017 m. vasario 10 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Reaguojant į pastarųjų dienų įvykius Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje įvyko parlamentinės kontrolės klausimo svarstymas, kurio metu buvo nagrinėjamos priežastys, kodėl neužtikrinama nepilnamečių apsauga nuo smurtaujančių asmenų artimoje aplinkoje. Posėdyje taip pat dalyvavo generalinis prokuroras Evaldas Pašilis, generalinio prokuroro pavaduotojas Žydrūnas Radišauskas, policijos generalinio komisaro pavaduotojas Edvardas Šileris, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atsakingi atstovai.

Posėdžio metu aptartos vaikų paėmimo iš nesaugios aplinkos organizavimo, vaiko teisių apsaugos skyrių specialistų ir psichologų dalyvavimo nepilnamečių ikiteisminiame tyrimo apklausose užtikrinimo problemos, taip pat kalbėta apie neseniai Kėdainiuose įvykusio ir tragedija pasibaigusio įvykio priežastis, dėl kurių vaiko teisių apsaugos tarnyba, policija, prokuratūra neužtikrino mažamečio apsaugos.

Išklausius atsakingų institucijų atstovų, Seimo komiteto posėdyje konstatuota, kad nors ir vadovaujantis galiojančiomis Baudžiamojo proceso kodekso 186 straipsnio „Nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausa“ 5 dalies nuostatomis („<....>Proceso dalyvių prašymu arba ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo iniciatyva į nepilnamečio liudytojo ar nepilnamečio nukentėjusiojo apklausą privalo būti kviečiamas valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas arba psichologas, kurie padeda apklausti nepilnametį, atsižvelgdami į jo socialinę ir psichologinę brandą“) valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas arba psichologas privalo dalyvauti ikiteisminio tyrimo apklausose, tačiau šiuo metu valstybė neužtikrina psichologų dalyvavimo apklausiant nepilnamečius ikiteisminiame tyrime, nes trūksta tinkamai parengtų specialistų, reikalingų ikiteisminio tyrimo pareigūnams atlikti kokybišką ir nepilnamečių interesų nepažeidžiantį ikiteisminį tyrimą, taip pat akcentuota, kad trūksta bendradarbiavimo tarp kompetentingų institucijų, vykdančių greitąjį reagavimą į smurto prieš nepilnamečius atvejus, kai paimant vaikus iš nesaugios aplinkos, pažeidžiami galiojantys teisės aktai.

Generalinis prokuroras Teisės ir teisėtvarkos komitetą informavo, kad prokuratūra inicijavo visų 2016 m. ikiteisminių tyrimų, susijusių su nepilnamečių patirtu smurtu, nutraukimo pagrįstumą, taip pat atnaujino 2016 m. lapkričio mėn. nutrauktą ikiteisminį tyrimą dėl smurto prieš mažametį berniuką (Kėdainių atvejo).

 

Parengė

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėjos

Jurgita Janušauskienė, tel. (8 5) 2 39 6578, el. p. [email protected]

Dalia Latvelienė, tel. (8 5) 2 39 6565, el. p. [email protected]

2017 m. vasario 10 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Reaguojant į pastarųjų dienų įvykius Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje įvyko parlamentinės kontrolės klausimo svarstymas, kurio metu buvo nagrinėjamos priežastys, kodėl neužtikrinama nepilnamečių apsauga nuo smurtaujančių asmenų artimoje aplinkoje. Posėdyje taip pat dalyvavo generalinis prokuroras Evaldas Pašilis, generalinio prokuroro pavaduotojas Žydrūnas Radišauskas, policijos generalinio komisaro pavaduotojas Edvardas Šileris, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atsakingi atstovai.

Posėdžio metu aptartos vaikų paėmimo iš nesaugios aplinkos organizavimo, vaiko teisių apsaugos skyrių specialistų ir psichologų dalyvavimo nepilnamečių ikiteisminiame tyrimo apklausose užtikrinimo problemos, taip pat kalbėta apie neseniai Kėdainiuose įvykusio ir tragedija pasibaigusio įvykio priežastis, dėl kurių vaiko teisių apsaugos tarnyba, policija, prokuratūra neužtikrino mažamečio apsaugos.

Išklausius atsakingų institucijų atstovų, Seimo komiteto posėdyje konstatuota, kad nors ir vadovaujantis galiojančiomis Baudžiamojo proceso kodekso 186 straipsnio „Nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausa“ 5 dalies nuostatomis („<....>Proceso dalyvių prašymu arba ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo iniciatyva į nepilnamečio liudytojo ar nepilnamečio nukentėjusiojo apklausą privalo būti kviečiamas valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas arba psichologas, kurie padeda apklausti nepilnametį, atsižvelgdami į jo socialinę ir psichologinę brandą“) valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas arba psichologas privalo dalyvauti ikiteisminio tyrimo apklausose, tačiau šiuo metu valstybė neužtikrina psichologų dalyvavimo apklausiant nepilnamečius ikiteisminiame tyrime, nes trūksta tinkamai parengtų specialistų, reikalingų ikiteisminio tyrimo pareigūnams atlikti kokybišką ir nepilnamečių interesų nepažeidžiantį ikiteisminį tyrimą, taip pat akcentuota, kad trūksta bendradarbiavimo tarp kompetentingų institucijų, vykdančių greitąjį reagavimą į smurto prieš nepilnamečius atvejus, kai paimant vaikus iš nesaugios aplinkos, pažeidžiami galiojantys teisės aktai.

Generalinis prokuroras Teisės ir teisėtvarkos komitetą informavo, kad prokuratūra inicijavo visų 2016 m. ikiteisminių tyrimų, susijusių su nepilnamečių patirtu smurtu, nutraukimo pagrįstumą, taip pat atnaujino 2016 m. lapkričio mėn. nutrauktą ikiteisminį tyrimą dėl smurto prieš mažametį berniuką (Kėdainių atvejo).

 

Parengė

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėjos

Jurgita Janušauskienė, tel. (8 5) 2 39 6578, el. p. [email protected]

Dalia Latvelienė, tel. (8 5) 2 39 6565, el. p. [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2017-02-10 08:29
   Rimas Rudaitis

  Siųsti el. paštuSpausdinti