Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

TTK pranešimas: Seimo nariai siūlo suteikti teisę asmenims kreiptis į Konstitucinį Teismą tiesiogiai

2017 m. kovo 10 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo narių grupė įregistravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (Nr. XIIP-431), kuriuo yra siūloma suteikti asmenims konstitucinę teisę į teisminę gynybą ir Konstituciniame Teisme. Šis projektas parengtas atsižvelgiant į dar 2006 m. kovo 1 d. Seimo valdybos sprendimu Nr. 753, sudarytos darbo grupės individualaus konstitucinio skundo instituto įtvirtinimo koncepcijai ir su tuo susijusių teisės aktų pataisoms parengti (pirmininkas – Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininkas Julius Sabatauskas) parengtą projektą, kuris vėliau dar buvo patobulintas TTK, tačiau, tuo metu taip ir nebuvo priimtas.

Pažymėtina, kad daugelyje Europos Sąjungos valstybių, kuriose veikia konstituciniai teismai, asmenys turi teisę dėl savo pagrindinių (konstitucinių) teisių ir laisvių pažeidimų kreiptis į šiuos teismus tiesiogiai. Senas demokratijos tradicijas turinčiose ir teisinės valstybės principus gerbiančiose valstybėse pripažįstama tokia asmens pažeistų teisių gynimo teisė, galimybė ir būtinybė. Be to, viešojoje erdvėje nuolat vis kyla diskusijos dėl poreikio Lietuvoje taip pat įtvirtinti  individualaus konstitucinio skundo institutą.

Konstitucijos pataisų projektu Seimo nariai siūlo nustatyti, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl įstatymo (ar jo dalies) ar kito Seimo akto (ar jo dalies), Respublikos Prezidento ar Vyriausybės akto (ar jo dalies), jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ir laisves. Šio kreipimosi sąlyga – asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą tik pasinaudojęs visomis teisinės gynybos priemonėmis. Projektu taip pat siūloma teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl minėtų aktų suteikti taip pat ir Seimo kontrolieriams ir Konstitucijos 73 straipsnio trečiojoje dalyje nurodytoms kitoms kontrolės institucijoms, tiriant jų kompetencijai priskirtus skundus. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu byloje pagal asmens kreipimąsi Konstitucinis Teismas priimtų sprendimą, kad Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybės aktas (ar jo dalis) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymo nustatyta tvarka turėtų būti atnaujintas procesas dėl pažeistos to asmens konstitucinės teisės ar laivės įgyvendinimo. 

Kartu su Konstitucijos pataisų projektu Seimo nariai įregistravo ir Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 31, 65, 66, 68, 72 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (Nr. XIIIP-432). Šiame projekte yra siūloma nustatyti Konstitucijos projekte siūlomas nuostatas įgyvendinančias nuostatas – kreipimosi į Konstitucinį Teismą terminus, prašymo surašymo, turinio, priedų, pateikimo tvarkos reikalavimus ir kt.

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja

Rita Varanauskienė, tel. (8 5) 239 6748

 

 

 

 

2017 m. kovo 10 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo narių grupė įregistravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (Nr. XIIP-431), kuriuo yra siūloma suteikti asmenims konstitucinę teisę į teisminę gynybą ir Konstituciniame Teisme. Šis projektas parengtas atsižvelgiant į dar 2006 m. kovo 1 d. Seimo valdybos sprendimu Nr. 753, sudarytos darbo grupės individualaus konstitucinio skundo instituto įtvirtinimo koncepcijai ir su tuo susijusių teisės aktų pataisoms parengti (pirmininkas – Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininkas Julius Sabatauskas) parengtą projektą, kuris vėliau dar buvo patobulintas TTK, tačiau, tuo metu taip ir nebuvo priimtas.

Pažymėtina, kad daugelyje Europos Sąjungos valstybių, kuriose veikia konstituciniai teismai, asmenys turi teisę dėl savo pagrindinių (konstitucinių) teisių ir laisvių pažeidimų kreiptis į šiuos teismus tiesiogiai. Senas demokratijos tradicijas turinčiose ir teisinės valstybės principus gerbiančiose valstybėse pripažįstama tokia asmens pažeistų teisių gynimo teisė, galimybė ir būtinybė. Be to, viešojoje erdvėje nuolat vis kyla diskusijos dėl poreikio Lietuvoje taip pat įtvirtinti  individualaus konstitucinio skundo institutą.

Konstitucijos pataisų projektu Seimo nariai siūlo nustatyti, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl įstatymo (ar jo dalies) ar kito Seimo akto (ar jo dalies), Respublikos Prezidento ar Vyriausybės akto (ar jo dalies), jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ir laisves. Šio kreipimosi sąlyga – asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą tik pasinaudojęs visomis teisinės gynybos priemonėmis. Projektu taip pat siūloma teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl minėtų aktų suteikti taip pat ir Seimo kontrolieriams ir Konstitucijos 73 straipsnio trečiojoje dalyje nurodytoms kitoms kontrolės institucijoms, tiriant jų kompetencijai priskirtus skundus. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu byloje pagal asmens kreipimąsi Konstitucinis Teismas priimtų sprendimą, kad Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybės aktas (ar jo dalis) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymo nustatyta tvarka turėtų būti atnaujintas procesas dėl pažeistos to asmens konstitucinės teisės ar laivės įgyvendinimo. 

Kartu su Konstitucijos pataisų projektu Seimo nariai įregistravo ir Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 31, 65, 66, 68, 72 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (Nr. XIIIP-432). Šiame projekte yra siūloma nustatyti Konstitucijos projekte siūlomas nuostatas įgyvendinančias nuostatas – kreipimosi į Konstitucinį Teismą terminus, prašymo surašymo, turinio, priedų, pateikimo tvarkos reikalavimus ir kt.

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja

Rita Varanauskienė, tel. (8 5) 239 6748

 

 

 

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti