Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Teisės ir teisėtvarkos komitetas svarstė Probacijos tarnybos veiklos sąlygas

2017 m. birželio 28 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Teisės ir teisėtvarkos komitetas svarstė Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos  keliamas problemas dėl Probacijos tarnybos veiklos sąlygų. Federacija kelia problemą dėl transporto priemonių trūkumo, probacijos pareigūnų trūkumo, pareigūnų mažo darbo užmokesčio, dėl probacijos tarnybų registro (KADIS) neatitikimo savo paskirčiai, dėl OASys metodo taikymo.

Teisingumo ministerijos atstovai patikino, kad atsižvelgiant į esamą padėtį pastaruoju metu stiprinama Probacijos tarnyba . Probacijos tarnyboms, prižiūrinčioms laisvėje esančius nuteistuosius, papildomai skiriama 30 etatų. Nauji pareigūnai artimiausiu metu pradės dirbti tose apygardų probacijos tarnybose, kurios stebi didžiausią laisvėje esančių nuteistųjų skaičių. Probacijos tarnybos šį mėnesį papildomai gaus 10 naujų automobilių. Teisingumo ministerija, kaip pažymėjo viceministras Donatas Matuiza, planuoja ir kitais metais didinti finansavimą probacijai, taikyti labiausiai pasiteisinusią kitų šalių patirtį ir kartu su teisėsaugos institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis užtikrinti, kad bausmę laisvėje atliekantys asmenys pakartotinai nenusikalstų, integruotųsi į visuomenę. Posėdyje atkreiptas dėmesys, kad Teisingumo ministro sprendimu iš Kauno tardymo izoliatoriaus į Kalėjimų departamentą perkeltas probacijos monitoringo centras. Čia bus įkurta bausmių vykdymo sistemos operatyvaus valdymo tarnyba. Jos pareigūnai fiksuos visus ypatingus įvykius, pavyzdžiui, riaušes, pabėgimus iš įkalinimo vietos, ir priims sprendimus. Operatyvaus valdymo tarnyba taip pat atliks visą parą trunkantį apykojes dėvinčių asmenų stebėjimą. Užfiksavus nustatyto režimo galimus pažeidimus, operatyviai praneš teisėsaugos institucijų pareigūnams.

Nuo 2011 metų probacijos tarnybų prižiūrimų nuteistųjų viešaisiais darbais skaičius padidėjo apie tris kartus, prižiūrimų nuteistųjų laisvės apribojimu – apie du kartus ir beveik tiek pat padaugėjo per metus prižiūrimų asmenų, kuriems paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės. Šiuo metu didžiuosiuose penkiuose miestuose veikiančiose probacijos tarnybose yra 276 etatai. Pareigūnai prižiūri beveik 8 400 laisvėje esančius nuteistuosius.

Komiteto nuomone, probacija, kaip viena iš bausmių vykdymo sistemos grandžių kartu užtikrinanti ir visuomenės saugumą, turi būti visokeriopai tvirtinama ir skatinama. Teisingumo ministerija kartu su Kalėjimų departamentu turi užtikrinti probacijos tarnybų veiklos sistemingą kontrolę, kartu sprendžiant probacijos tarnybų stiprinimo klausimus: t, y. reikiamą pareigūnų skaičių, tarnybos materialinį aprūpinimą, kad kiekvienas probacijos tarnybos skyrius turėtų po automobilį, bei sudaryti tinkamas sąlygas apykojes dėvinčių asmenų stebėjimo  kontrolei.

Komitetas tęs parlamentinę kontrolę ir 2017 m. spalio mėnesį planuoja surengti pasitarimą su Teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento bei Probacijos tarnybų atstovais minėtų problemų sprendimui bei esamai padėčiai aptarti.

 

 

Parengė

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja

Rita Karpavičiūtė tel.: (85) 239 6586

2017 m. birželio 28 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Teisės ir teisėtvarkos komitetas svarstė Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos  keliamas problemas dėl Probacijos tarnybos veiklos sąlygų. Federacija kelia problemą dėl transporto priemonių trūkumo, probacijos pareigūnų trūkumo, pareigūnų mažo darbo užmokesčio, dėl probacijos tarnybų registro (KADIS) neatitikimo savo paskirčiai, dėl OASys metodo taikymo.

Teisingumo ministerijos atstovai patikino, kad atsižvelgiant į esamą padėtį pastaruoju metu stiprinama Probacijos tarnyba . Probacijos tarnyboms, prižiūrinčioms laisvėje esančius nuteistuosius, papildomai skiriama 30 etatų. Nauji pareigūnai artimiausiu metu pradės dirbti tose apygardų probacijos tarnybose, kurios stebi didžiausią laisvėje esančių nuteistųjų skaičių. Probacijos tarnybos šį mėnesį papildomai gaus 10 naujų automobilių. Teisingumo ministerija, kaip pažymėjo viceministras Donatas Matuiza, planuoja ir kitais metais didinti finansavimą probacijai, taikyti labiausiai pasiteisinusią kitų šalių patirtį ir kartu su teisėsaugos institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis užtikrinti, kad bausmę laisvėje atliekantys asmenys pakartotinai nenusikalstų, integruotųsi į visuomenę. Posėdyje atkreiptas dėmesys, kad Teisingumo ministro sprendimu iš Kauno tardymo izoliatoriaus į Kalėjimų departamentą perkeltas probacijos monitoringo centras. Čia bus įkurta bausmių vykdymo sistemos operatyvaus valdymo tarnyba. Jos pareigūnai fiksuos visus ypatingus įvykius, pavyzdžiui, riaušes, pabėgimus iš įkalinimo vietos, ir priims sprendimus. Operatyvaus valdymo tarnyba taip pat atliks visą parą trunkantį apykojes dėvinčių asmenų stebėjimą. Užfiksavus nustatyto režimo galimus pažeidimus, operatyviai praneš teisėsaugos institucijų pareigūnams.

Nuo 2011 metų probacijos tarnybų prižiūrimų nuteistųjų viešaisiais darbais skaičius padidėjo apie tris kartus, prižiūrimų nuteistųjų laisvės apribojimu – apie du kartus ir beveik tiek pat padaugėjo per metus prižiūrimų asmenų, kuriems paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės. Šiuo metu didžiuosiuose penkiuose miestuose veikiančiose probacijos tarnybose yra 276 etatai. Pareigūnai prižiūri beveik 8 400 laisvėje esančius nuteistuosius.

Komiteto nuomone, probacija, kaip viena iš bausmių vykdymo sistemos grandžių kartu užtikrinanti ir visuomenės saugumą, turi būti visokeriopai tvirtinama ir skatinama. Teisingumo ministerija kartu su Kalėjimų departamentu turi užtikrinti probacijos tarnybų veiklos sistemingą kontrolę, kartu sprendžiant probacijos tarnybų stiprinimo klausimus: t, y. reikiamą pareigūnų skaičių, tarnybos materialinį aprūpinimą, kad kiekvienas probacijos tarnybos skyrius turėtų po automobilį, bei sudaryti tinkamas sąlygas apykojes dėvinčių asmenų stebėjimo  kontrolei.

Komitetas tęs parlamentinę kontrolę ir 2017 m. spalio mėnesį planuoja surengti pasitarimą su Teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento bei Probacijos tarnybų atstovais minėtų problemų sprendimui bei esamai padėčiai aptarti.

 

 

Parengė

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja

Rita Karpavičiūtė tel.: (85) 239 6586


  Siųsti el. paštuSpausdinti