Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

KOMITETO PASIŪLYMAI SEIMO I (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMAI

Eil. Nr. Projekto Reg. Nr. Teisės akto projekto pavadinimas Teikia
1. XIIP-2776 ES 2-Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10, 25, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS Vyriausybė/ R.Sinkevičius, S.Girdauskas 2-J.Sabatauskas/ TTK
2. XIIP-2919 Peticijų įstatymo Nr. VIII-1313 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS P.Čimbaras/5 SN /Peticijų k-ja 2-J.Sabatauskas/ TTK
3. XIIP-3606 Civilinio kodekso 2.24 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS S.Šedbaras 2-S.Šedbaras /priedas-29 SN 3-J.Sabatauskas/ TTK
4. XIIP-3752 Civilinio proceso kodekso 1, 80, 4232, 4233, 4237 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS Vyriausybė/ E.Gustas, G.Onaitis
5. XIIP-3753 Administracinių nusižengimų kodekso 184 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS TTK 16.09.15 grąž.inic.tob. /J.Sabatauskas; 2-TTK
6. XIIP-4394 Bausmių vykdymo kodekso 145 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS S.Šedbaras /priedas-30 SN 2-J.Sabatauskas/ TTK
7. XIIP-4439 ES Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo Nr. X-1702 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS Vyriausybė/ J.Bernatonis, G.Mozūraitis
8. XIIP-4440 Civilinio proceso kodekso 65, 80, 87, 93, 135, 142, 147, 177, 189, 225 ir 231 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 2311 ir 2312 straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS Vyriausybė/ J.Bernatonis, G.Mozūraitis
9. XIIP-4441 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 23 straipsnių ir šeštojo skirsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS Vyriausybė/ J.Bernatonis, G.Mozūraitis
10. XIIP-4511 Civilinio kodekso 6.2285, 6.22813, 6.353, 6.362 ir 6.363 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 6.3581 straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS Vyriausybė/ E.Gustas, M.Skarupskas 2-J.Sabatauskas/ TTK
11. XIIP-4512 Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS Vyriausybė/ E.Gustas, M.Skarupskas 2-J.Sabatauskas/ TTK
12. XIIP-4548 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 9, 17, 18, 21, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS Vyriausybė/ J.Bernatonis, G.Mozūraitis
13. XIIP-4549 Baudžiamojo proceso kodekso 51 ir 106 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS Vyriausybė/ J.Bernatonis, G.Mozūraitis
14. XIIP-4578 Prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 21 straipsnio pakeitimo ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS Vyriausybė/ J.Bernatonis, G.Mozūraitis
15. XIIP-4579 Patentų įstatymo Nr. I-372 29 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS Vyriausybė/ J.Bernatonis, G.Mozūraitis
16. XIIP-4580 Dizaino įstatymo Nr. IX-1181 26 straipsnio pakeitimo ir 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS Vyriausybė/ J.Bernatonis, G.Mozūraitis
17. XIIP-4581 Puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymo Nr. VIII-791 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS Vyriausybė/ J.Bernatonis, G.Mozūraitis
18. XIIP-4750 SEIMO STATUTO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 11 ir 151 straipsnių pakeitimo“ PROJEKTAS J.Sabatauskas 2-J.Sabatauskas/ TTK
19. XIIP-4776 Administracinių nusižengimų kodekso 609 ir 616 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS J.Sabatauskas /priedas-29 SN
20. XIIP-4399 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10 ir 20 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS Vyriausybė/ R.Sinkevičius, S.Girdauskas

  Siųsti el. paštuSpausdinti