Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Antikorupcijos komisija domėjosi, kaip taikomos Mokesčių administravimo bei Korupcijos prevencijos įstatymų nuostatos

2017 m. vasario 2 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo Antikorupcijos komisija 2017 m. vasario 1 d. posėdyje išklausė Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), Valstybės kontrolės, Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI), Valstybės tarnybos departamento, Vyriausybės kanceliarijos atstovų informaciją dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnio bei Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių taikymo. Minėtame Mokesčių administravimo įstatymo straipsnyje numatyta, kad mokesčių administratorius ir mokesčių mokėtojas gali pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio, jei, apskaičiuojant mokesčius, nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti. Pasirašius tokį susitarimą, mokesčių mokėtojas praranda teisę ginčyti mokesčio apskaičiavimo teisingumą, o mokesčių administratorius – apskaičiuoti didesnę sumą negu nurodyta susitarime. Minėtas susitarimas gali būti pasirašytas mokestinio tyrimo ar mokestinio patikrinimo metu, taip pat visų mokestinių ginčų nagrinėjimo etapų metu. Posėdžio metu buvo nagrinėjamas vykdomas susitarimų su mokesčių administratoriumi procesas, teisinis reglamentavimas, galimybė pasireikšti korupcinio pobūdžio piktnaudžiavimams.

Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, STT atliktą teisės aktų, reglamentuojančių susitarimus su mokesčiu administratoriumi, preliminarų antikorupcinį vertinimą ir šio vertinimo preliminarias išvadas, Antikorupcijos komisija paprašė VMI pateikti informaciją apie pokyčius atsižvelgiant į STT atlikto antikorupcinio vertinimo išvadas. Įvertinusi gautus duomenis, komisija planuoja šį klausimą dar kartą svarstyti balandžio mėnesį. Komisija taip pat nusprendė siūlyti Valstybės kontrolei ir Finansų ministerijai atsižvelgti į posėdžio metu pateiktą informaciją dėl Mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnio taikymo bei STT atlikto antikorupcinio vertinimo išvadas.

Korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsniai reglamentuoja informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje bei asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimą.

Įvertinusi pateiktą informaciją dėl Korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių taikymo, komisija atkreipė dėmesį dėl nepakankamo abejotinos reputacijos asmenų tikrinimo bei pasiūlė numatyti priemones, leidžiančias išvengti tokių asmenų patekimo į valstybės tarnybą. Komisija taip pat nusprendė siūlyti Seimui paskirti komisiją papildomo komiteto teisėmis svarstyti Vyriausybės pateiktus įstatymų projektus, reglamentuojančius valstybės tarnybą.

 

Antikorupcijos komisijos pirmininkas

Vitalijus Gailius, tel. 8 698 42681

 

2017 m. vasario 2 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo Antikorupcijos komisija 2017 m. vasario 1 d. posėdyje išklausė Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), Valstybės kontrolės, Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI), Valstybės tarnybos departamento, Vyriausybės kanceliarijos atstovų informaciją dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnio bei Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių taikymo. Minėtame Mokesčių administravimo įstatymo straipsnyje numatyta, kad mokesčių administratorius ir mokesčių mokėtojas gali pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio, jei, apskaičiuojant mokesčius, nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti. Pasirašius tokį susitarimą, mokesčių mokėtojas praranda teisę ginčyti mokesčio apskaičiavimo teisingumą, o mokesčių administratorius – apskaičiuoti didesnę sumą negu nurodyta susitarime. Minėtas susitarimas gali būti pasirašytas mokestinio tyrimo ar mokestinio patikrinimo metu, taip pat visų mokestinių ginčų nagrinėjimo etapų metu. Posėdžio metu buvo nagrinėjamas vykdomas susitarimų su mokesčių administratoriumi procesas, teisinis reglamentavimas, galimybė pasireikšti korupcinio pobūdžio piktnaudžiavimams.

Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, STT atliktą teisės aktų, reglamentuojančių susitarimus su mokesčiu administratoriumi, preliminarų antikorupcinį vertinimą ir šio vertinimo preliminarias išvadas, Antikorupcijos komisija paprašė VMI pateikti informaciją apie pokyčius atsižvelgiant į STT atlikto antikorupcinio vertinimo išvadas. Įvertinusi gautus duomenis, komisija planuoja šį klausimą dar kartą svarstyti balandžio mėnesį. Komisija taip pat nusprendė siūlyti Valstybės kontrolei ir Finansų ministerijai atsižvelgti į posėdžio metu pateiktą informaciją dėl Mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnio taikymo bei STT atlikto antikorupcinio vertinimo išvadas.

Korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsniai reglamentuoja informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje bei asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimą.

Įvertinusi pateiktą informaciją dėl Korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių taikymo, komisija atkreipė dėmesį dėl nepakankamo abejotinos reputacijos asmenų tikrinimo bei pasiūlė numatyti priemones, leidžiančias išvengti tokių asmenų patekimo į valstybės tarnybą. Komisija taip pat nusprendė siūlyti Seimui paskirti komisiją papildomo komiteto teisėmis svarstyti Vyriausybės pateiktus įstatymų projektus, reglamentuojančius valstybės tarnybą.

 

Antikorupcijos komisijos pirmininkas

Vitalijus Gailius, tel. 8 698 42681

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti