Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Antikorupcijos komisija: Kultūros vertybių vertinimo tarybos nariai nedeklaruoja privačių interesų

2018 m. vasario 6 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo Antikorupcijos komisija nagrinėjo Kultūros paveldo departamento (KPD) sprendimų dėl nekilnojamųjų objektų pripažinimo kultūros vertybėmis priėmimo skaidrumo užtikrinimo klausimus. Komisijos posėdžiuose domintis šio proceso reglamentavimu, atkreiptas dėmesys, jog KPD direktoriaus įsakymu formuojamos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, kuri nustato nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes, nustato nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumą, apibrėžia kultūros paveldo objektų teritorijų ir vietovių ribas, nariai nesilaiko Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.

Antikorupcijos komisija kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK), prašydama patikrinti, ar KPD sudaromų kultūros vertybių vertinimo tarybų nariai nustatyta tvarka yra pateikę privačių interesų deklaracijas. VTEK komisijai nurodė, kad atlikus preliminarų jų patikrinimą pastebėta, jog absoliuti šių asmenų dauguma (38 iš 40) arba išvis nėra pateikę deklaracijos, arba pateikę, bet nenurodę aplinkybės, kad yra atitinkamos vertinimo tarybos nariai, arba deklaravo šią aplinkybę pavėluotai.

Todėl VTEK įsipareigojo atlikti išsamų tyrimą dėl trisdešimt aštuonių KPD sudaromų Vertinimo tarybų narių elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms, reglamentuojančioms privačių interesų deklaracijų pateikimo tvarką ir terminus.

Specialiųjų tyrimų tarnyba 2017 m. kovą, atlikusi teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamąjį kultūros paveldą administruojančių įstaigų veiklą, sprendimų dėl nekilnojamųjų objektų pripažinimo kultūros vertybėmis priėmimą bei kontrolę, antikorupcinius vertinimus, pateikė pastabas ir pasiūlymus dėl nuostatų, laikytinų korupcijos rizikos veiksniu. STT atkreipė dėmesį, kad Kultūros paveldo komisijos nariams nėra nustatytų specialiųjų ir bendrųjų reikalavimų, tarp jų ir nepriekaištingos reputacijos bei kompetencijos paveldosaugos srityje; kai kurie komisijos nariai į ją paskiriami jau 6 kadencijas iš eilės, kas sudaro sąlygas susiformuoti asmeniniams ilgalaikiams ryšiams, kurie trukdo priimti objektyvius sprendimus; nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nariams taip pat nenumatyti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, nėra aišku kaip jie atrenkami ir paskiriami į vertinimo tarybas; nereglamentuoti atvejai, kai tarybos nariai nedalyvauja posėdžiuose; nenustatytas vertinimo tarybos narių kadencijų skaičius.

Antikorupcijos komisija Kultūros ministerijos paprašė pateikti paaiškinimus, kaip yra atsižvelgta į Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktas antikorupcinio vertinimo pastabas ir kokie teisės aktų pakeitimai, siekiant išskaidrinti kultūros paveldo vertinimo sritį, padaryti.

 

Komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius, tel. (8 698) 42681

 

2018 m. vasario 6 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo Antikorupcijos komisija nagrinėjo Kultūros paveldo departamento (KPD) sprendimų dėl nekilnojamųjų objektų pripažinimo kultūros vertybėmis priėmimo skaidrumo užtikrinimo klausimus. Komisijos posėdžiuose domintis šio proceso reglamentavimu, atkreiptas dėmesys, jog KPD direktoriaus įsakymu formuojamos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, kuri nustato nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes, nustato nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumą, apibrėžia kultūros paveldo objektų teritorijų ir vietovių ribas, nariai nesilaiko Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.

Antikorupcijos komisija kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK), prašydama patikrinti, ar KPD sudaromų kultūros vertybių vertinimo tarybų nariai nustatyta tvarka yra pateikę privačių interesų deklaracijas. VTEK komisijai nurodė, kad atlikus preliminarų jų patikrinimą pastebėta, jog absoliuti šių asmenų dauguma (38 iš 40) arba išvis nėra pateikę deklaracijos, arba pateikę, bet nenurodę aplinkybės, kad yra atitinkamos vertinimo tarybos nariai, arba deklaravo šią aplinkybę pavėluotai.

Todėl VTEK įsipareigojo atlikti išsamų tyrimą dėl trisdešimt aštuonių KPD sudaromų Vertinimo tarybų narių elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms, reglamentuojančioms privačių interesų deklaracijų pateikimo tvarką ir terminus.

Specialiųjų tyrimų tarnyba 2017 m. kovą, atlikusi teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamąjį kultūros paveldą administruojančių įstaigų veiklą, sprendimų dėl nekilnojamųjų objektų pripažinimo kultūros vertybėmis priėmimą bei kontrolę, antikorupcinius vertinimus, pateikė pastabas ir pasiūlymus dėl nuostatų, laikytinų korupcijos rizikos veiksniu. STT atkreipė dėmesį, kad Kultūros paveldo komisijos nariams nėra nustatytų specialiųjų ir bendrųjų reikalavimų, tarp jų ir nepriekaištingos reputacijos bei kompetencijos paveldosaugos srityje; kai kurie komisijos nariai į ją paskiriami jau 6 kadencijas iš eilės, kas sudaro sąlygas susiformuoti asmeniniams ilgalaikiams ryšiams, kurie trukdo priimti objektyvius sprendimus; nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nariams taip pat nenumatyti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, nėra aišku kaip jie atrenkami ir paskiriami į vertinimo tarybas; nereglamentuoti atvejai, kai tarybos nariai nedalyvauja posėdžiuose; nenustatytas vertinimo tarybos narių kadencijų skaičius.

Antikorupcijos komisija Kultūros ministerijos paprašė pateikti paaiškinimus, kaip yra atsižvelgta į Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktas antikorupcinio vertinimo pastabas ir kokie teisės aktų pakeitimai, siekiant išskaidrinti kultūros paveldo vertinimo sritį, padaryti.

 

Komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius, tel. (8 698) 42681

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti