Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimas Nr. XIII-30 "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos sudarymo" (TAR, 2016-11-23, Nr. 27309)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS PARLAMENTINĖS KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO

2016 m. lapkričio 22 d. Nr. XIII-30

Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 801 straipsniu ir Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo 24 straipsniu, n u t a r i a:

1 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Lietuvos Respublikos Seimo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisiją:

1) Rimas Andrikis;

2) Arvydas Anušauskas;

3) Dainius Gaižauskas;

4) Viktoras Rinkevičius;

5) Rimantė Šalaševičiūtė;

6) Povilas Urbšys;

7) Gintaras Vaičekauskas.

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis

   Naujausi pakeitimai - 2017-05-10 10:32
   Alfredas Veleckis

  Siųsti el. paštuSpausdinti