Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Pranešimai žiniasklaidai

2019-02-14Migracijos komisija siūlo tobulinti Asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo projektą
2018-12-05Seime vyks konferencija „Žmogiškieji ištekliai: kur slypi aukšta pridėtinė vertė“
2018-06-20Migracijos komisijos pirmininku išrinktas Bronius Markauskas
2018-06-14Migracijos komisija pritarė Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategijai
2018-05-24Migracijos komisija: Lietuvos diaspora nori ir gali padėti kurti ekonomiką
2018-05-10Seimo Migracijos komisija: patvirtinus strategiją Seime, turėsime aiškius tikslus ir priemones, užtikrinančias tinkamą migracijos srautų valdymą
2018-05-03Migracijos komisijos pirmininkės G. Burokienės pranešimas: „Akistatoje su demografiniais ir migracijos iššūkiais – nuoseklumą ir tvarią politiką užtikrinanti strategija“
2018-04-26Seimo komisijoms pristatyti Lietuvos emocinės būsenos tyrimo rezultatai: nepasitenkinimas gyvenimu Lietuvoje yra nulemtas anomijos – nepasitikėjimo vienas kitu ir susvetimėjimo
2018-04-19Migracijos komisija: efektyvi migracijos politikos veikla galima tik po Migracijos departamento pertvarkos
2017-12-08Migracijos komisija: sutelktų institucijų pastangų dėka, tikėtina, kad Lietuva įsitvirtins kaip finansinių technologijų centras Šiaurės ir Baltijos šalių regione
2017-11-17Migracijos komisija: Lietuvoje egzistuoja pramonės įmonės, siūlančios pakankamai aukštą darbo užmokestį
2017-11-10Migracijos komisija: dirbančiųjų motyvacija, privati iniciatyva ir jungtinės institucijų ir įstaigų pastangos leis pasiekti didesnių rezultatų pritraukiant investicijas į Lietuvą ir jos regionus
2017-10-20Migracijos komisija: numatytų socialinių išmokų didėjimas 2018 m. biudžeto projekte prisidės prie gyventojų skurdo lygio mažinimo
2017-09-29Migracijos komisija svarstė gyventojų migracijos tendencijas
2017-09-15Migracijos komisija svarstė, kaip yra įgyvendinamas Seimo nutarimas dėl demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo
2017-07-12Migracijos komisija siūlo Pasaulio lietuvių bendruomenei aktyviau informuoti užsienyje gyvenančius lietuvius apie galimybes reemigrantų vaikams integruotis į bendrojo ugdymo įstaigas Lietuvoje
2017-06-15Migracijos komisija: būtina stiprinti teigiamą šalies įvaizdį ir sukurti visa apimantį informacinį tinklą, skirtą emigravusiems lietuviams ir potencialiems investuotojams
2017-06-08Migracijos komisija: Lietuvoje yra nepakankamai mokyklų, įsteigusių išlyginamąsias klases reemigrantų šeimų vaikams
2017-06-01Seimo Migracijos komisija susitiko su Airijos ambasadoriumi Lietuvoje
2017-05-25Migracijos komisijos posėdyje svarstyta Izraelio bendradarbiavimo su žydų diaspora ir jos įtraukimo į šalies gyvenimą patirtis
2017-05-04Seimo komisijos susipažino su tyrimu: svarbiausios emigracijos priežastys – nepasitenkinimas gyvenimu Lietuvoje, bendrumo jausmo ir ryšio su kitais žmonėmis nebuvimas
2017-03-23Seimo Migracijos komisija teikia siūlymus Vyriausybei dėl demografijos, migracijos ir integracijos procesų valdymo
2017-03-16Seimo Migracijos komisija susitiko su Estijos ambasadore Lietuvoje
2016-12-13SRDK ir Migracijos komisijos nariai susitiks su EBPO ekspertais
2016-12-08Migracijos komisijos pirmininkė G. Burokienė ragina stabdyti neigiamo šalies įvaizdžio formavimą ir aktyviau prisidėti prie išeivių lietuvybės puoselėjimo
2016-11-24Seimo Migracijos komisijos pirmininke išrinkta Guoda Burokienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti