Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo Migracijos komisija: patvirtinus strategiją Seime, turėsime aiškius tikslus ir priemones, užtikrinančias tinkamą migracijos srautų valdymą

2018 m. gegužės 10 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo Migracijos komisija svarstė demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategijos projektą Nr. XIIIP-2025. Strategijos projektu siekiama sistemiškai spręsti šalies demografinius iššūkius, didinti gimstamumą, mažinti emigraciją, skatinti grįžtamąją migraciją, gerinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę. Strategijos projekte atlikta esamos situacijos analizė ir įvardytos pagrindinės problemos – gyventojų skaičiaus mažėjimas bei gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai, mažėjant vaikų ir daugėjant vyresnio amžiaus asmenų.

Dėl aukštos neigiamos neto migracijos, natūralios kartų kaitos, neužtikrinančios gimstamumo, ir neigiamų gyventojų amžiaus struktūros pokyčių kyla iššūkiai socialinei šalies sistemai, mažėja šalies investicinis patrauklumas, didėja darbo jėgos trūkumas, auga regionų infrastruktūros išlaikymo išlaidos ir kyla neigiamas šalies emocinis klimatas.

Strategijos projektu siekiama užtikrinti teigiamą gyventojų skaičiaus pokytį ir proporcingą gyventojų amžiaus struktūrą kuriant šeimai palankią aplinką, užtikrinant valstybės poreikius atitinkantį migracijos srautų valdymą ir suteikiant galimybes vyresnio amžiaus asmenims integruotis į visuomenę. Kuriant šeimai palankią aplinką siekiama sudaryti sąlygas šeimos nariams derinti profesinę veiklą ir šeimos pareigas, gerinti paslaugų šeimoms ir vaikams kokybę bei prieinamumą, sudaryti sąlygas lygioms vyrų ir moterų teisėms, pareigoms ir galimybėms viešojo gyvenimo srityje bei šeimoje užtikrinti, plėtoti finansines paskatas ir būsto pasirinkimo galimybes šeimoms, auginančioms vaikus, gerinti šeimos sveikatos būklę, didinant informuotumą šeimos sveikatos klausimais, mažinant sveikatai kylančias grėsmes, ir ugdyti šeimos narių gebėjimus spręsti psichologines ir socialines problemas. Užtikrinant valstybės poreikius atitinkantį migracijos srautų valdymą siekiama skatinti grįžtamąją migraciją ir proporcingą, valstybės interesus atitinkantį užsienio šalių piliečių atvykimą, įgyvendinant pritraukimo, priėmimo, integracijos ir ryšio palaikymo politiką, stiprinti ekonominę Lietuvos gyventojų gerovę, socialinį saugumą, psichologinę (emocinę) gerovę ir susietumą su šalimi ir gyvenamąja aplinka bei vykdyti veiksmingą diasporos politiką. Suteikiant galimybes vyresnio amžiaus asmenims integruotis į visuomenę siekiama užtikrinti vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimą socialiniame ir politiniame gyvenime, taip pat dalyvavimą darbo rinkoje ir finansinį jų saugumą, užtikrinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pagerinti vyresnio amžiaus asmenų sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą, siekiant mažinti jų sergamumą ir mirtingumą nuo pagrindinių neinfekcinių ligų bei dėl išorinių priežasčių bei stiprinti kartų santykius ir plėtoti savanorišką vyresnio amžiaus asmenų veiklą.

Siekiant gauti visuomenės bei ekspertų nuomonę ir idėjas balandžio 5 – gegužės 24 dienomis vykdoma viešoji konsultacija dėl priemonių plano. Seimo Migracijos komisijos pirmininkės Guodos Burokienės teigimu, patvirtinus strategiją Seime, bus apibendrintos gautos idėjos ir parengtas priemonių planas, tada turėsime aiškius tikslus ir priemones, užtikrinančias tinkamą migracijos srautų valdymą.

Komisijos pirmininkė Guoda Burokienė, tel. (8 5) 239 6705

 

Parengė

Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriato patarėja

Rūta Bėčiūtė, tel. (8 5) 239 6813, el. p. [email protected]

2018 m. gegužės 10 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo Migracijos komisija svarstė demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategijos projektą Nr. XIIIP-2025. Strategijos projektu siekiama sistemiškai spręsti šalies demografinius iššūkius, didinti gimstamumą, mažinti emigraciją, skatinti grįžtamąją migraciją, gerinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę. Strategijos projekte atlikta esamos situacijos analizė ir įvardytos pagrindinės problemos – gyventojų skaičiaus mažėjimas bei gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai, mažėjant vaikų ir daugėjant vyresnio amžiaus asmenų.

Dėl aukštos neigiamos neto migracijos, natūralios kartų kaitos, neužtikrinančios gimstamumo, ir neigiamų gyventojų amžiaus struktūros pokyčių kyla iššūkiai socialinei šalies sistemai, mažėja šalies investicinis patrauklumas, didėja darbo jėgos trūkumas, auga regionų infrastruktūros išlaikymo išlaidos ir kyla neigiamas šalies emocinis klimatas.

Strategijos projektu siekiama užtikrinti teigiamą gyventojų skaičiaus pokytį ir proporcingą gyventojų amžiaus struktūrą kuriant šeimai palankią aplinką, užtikrinant valstybės poreikius atitinkantį migracijos srautų valdymą ir suteikiant galimybes vyresnio amžiaus asmenims integruotis į visuomenę. Kuriant šeimai palankią aplinką siekiama sudaryti sąlygas šeimos nariams derinti profesinę veiklą ir šeimos pareigas, gerinti paslaugų šeimoms ir vaikams kokybę bei prieinamumą, sudaryti sąlygas lygioms vyrų ir moterų teisėms, pareigoms ir galimybėms viešojo gyvenimo srityje bei šeimoje užtikrinti, plėtoti finansines paskatas ir būsto pasirinkimo galimybes šeimoms, auginančioms vaikus, gerinti šeimos sveikatos būklę, didinant informuotumą šeimos sveikatos klausimais, mažinant sveikatai kylančias grėsmes, ir ugdyti šeimos narių gebėjimus spręsti psichologines ir socialines problemas. Užtikrinant valstybės poreikius atitinkantį migracijos srautų valdymą siekiama skatinti grįžtamąją migraciją ir proporcingą, valstybės interesus atitinkantį užsienio šalių piliečių atvykimą, įgyvendinant pritraukimo, priėmimo, integracijos ir ryšio palaikymo politiką, stiprinti ekonominę Lietuvos gyventojų gerovę, socialinį saugumą, psichologinę (emocinę) gerovę ir susietumą su šalimi ir gyvenamąja aplinka bei vykdyti veiksmingą diasporos politiką. Suteikiant galimybes vyresnio amžiaus asmenims integruotis į visuomenę siekiama užtikrinti vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimą socialiniame ir politiniame gyvenime, taip pat dalyvavimą darbo rinkoje ir finansinį jų saugumą, užtikrinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pagerinti vyresnio amžiaus asmenų sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą, siekiant mažinti jų sergamumą ir mirtingumą nuo pagrindinių neinfekcinių ligų bei dėl išorinių priežasčių bei stiprinti kartų santykius ir plėtoti savanorišką vyresnio amžiaus asmenų veiklą.

Siekiant gauti visuomenės bei ekspertų nuomonę ir idėjas balandžio 5 – gegužės 24 dienomis vykdoma viešoji konsultacija dėl priemonių plano. Seimo Migracijos komisijos pirmininkės Guodos Burokienės teigimu, patvirtinus strategiją Seime, bus apibendrintos gautos idėjos ir parengtas priemonių planas, tada turėsime aiškius tikslus ir priemones, užtikrinančias tinkamą migracijos srautų valdymą.

Komisijos pirmininkė Guoda Burokienė, tel. (8 5) 239 6705

 

Parengė

Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriato patarėja

Rūta Bėčiūtė, tel. (8 5) 239 6813, el. p. [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-05-10 15:47
   Rūta Mensonaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti