Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2016 m. lapkričio 23 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2016-11-23
9.00–10.00
I r. 218 k.
XIIP-4790 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
Visi komiteto nariai
S. Ščajevienė
J. Zibavičiūtė
2 . XIIP-4791 Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 3 straipsnio, trečiojo skirsnio ir 10, 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
Visi komiteto nariai
A. Rubežė
J. Zibavičiūtė
3 . XIIP-4792 Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
Visi komiteto nariai
A. Rubežė
J. Zibavičiūtė
4 . XIIP-4797 Seimo nutarimo „Dėl 2017 metų, 2018 metų ir 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių“ projektas Papildomas
(svarstymas)
Visi komiteto nariai
S. Ščajevienė
J. Zibavičiūtė
5 . 2016-11-23
10.00–10.05
I r. 218 k.
  Kiti klausimai:
1) Kito Audito komiteto posėdžio darbotvarkės projektas;
2) Dėl įstatymo projektų išvadų rengėjų paskyrimo;
3) Dėl Valstybės kontrolės ir Seimo Audito komiteto 2016 m. gruodžio 2 d. rengiamos konferencijos „Viešųjų finansų valdymas: išteklių yra, metas išmintingiems sprendimams“.
  S. Ščajevienė

Komiteto pirmininkė                                                                                                                Ingrida Šimonytė


  Siųsti el. paštuSpausdinti